Het stadsbestuur van Mechelen maakt werk van Nekkerspoel. Naar analogie met de binnenstad komt er een stadsvernieuwingsproject voor de wijk met 8.000 inwoners. De aanpak komt niks te vroeg. Het imago van de wijk is slecht, veel huizen zijn danig verouderd en steeds meer bewoners trekken er weg.

"Het stadsbestuur heeft zich in het verleden voornamelijk toegelegd op de herwaardering van de binnenstad. Wij willen nu ook aandacht besteden aan de negentiende-eeuwse woonwijken rondom. Nekkerspoel zal als eerste aan bod komen", verklaart schepen van Stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a).

Een eerste aandachtspunt wordt de slechte kwaliteit van de woningen in de dichtbebouwde wijk. "Ruim de helft is verouderd. Het comfortniveau laat dan ook te wensen over. In Beerputten heeft 5 procent zelfs geen badkamer en toilet", zegt de schepen van Stadsvernieuwing . Het antwoord van de stad: een campagne om de verbeterings- en renovatiepremies bekend te maken.

Alfaflex

De stad pakt ook zelf of in samenwerking met partners een aantal verloederde panden of plekken aan. Zo onderhandelt ze over de aankoop van het oud-politiegebouw tussen Paardenkerkhof- en Nekkerspoelstraat. Verder zijn er plannen om op de vroegere gebouwen van Alfaflex in de Lakenmakersstraat 15 à 20 woningen, een gymhal en een ceremoniecentrum van de vrijzinnige gemeenschap te realiseren.

"Hoe sneller we van dat vuilnis af zijn, des te liever ik het heb", reageert een buurvrouw. Jacques Dupon ziet het anders. "Het is er nu rustig."

Sociale woningen

Verder zijn er nog de ontwikkeling van Papenhof (280 woningen) en de bouw van sociale koopwoningen in de Zonnestraat (30) en aan Sint-Libertus (15).

"Er zijn nu nauwelijks sociale woningen op Nekkerspoel. Er zouden er 65 kunnen bijkomen in drie of vier kleine projecten", zegt Karel Geys. De stad wil ook de buurtwinkels in het begin van de Nekkerspoelstraat concentreren en het tekort aan ontmoetingsplekken en ontspanningsmogelijkheden aanpakken. Mogelijk zullen woningen worden opgekocht en afgebroken om ruimte te creëren.

Nekkerspoelstraat

Een groot probleem krijgt de stad overigens niet opgelost: de Nekkerspoelstraat. Geys herhaalde gisteren dat bij de hogere overheid wordt aangedrongen op een heraanleg, maar dat zegt de stad al jaren, zonder resultaat. De verloederde aanblik zorgt ook voor een groter onveiligheidsgevoel in Nekkerspoel, al blijkt uit de politiefeiten geen hogere overlast dan in de rest van Mechelen.