Gisteren plaatsten schepen Bieke Verlinden en de mensen van de afdeling Groenbeheer een eerste zwaluwnest aan een woning op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Rond deze periode zakken de zwaluwen immers terug naar Europa af uit hun overwinteringsgebieden. De hoogste tijd om de nesten op te hangen zodat de vogels meteen een onderkomen vinden bij hun aankomst in Leuven.

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar ze helpen wel om de voorjaarsmoeheid na een lange, strenge winter te verdrijven. De groepjes zwaluwen die elke lente en zomer boven Leuven cirkelen, brengen ieder jaar weer leven in de stad. Jammer genoeg zijn deze mooie broedvogels de laatste jaren sterk in aantal verminderd, deels door veranderingen in de overwinteringsgebieden in Afrika, deels door veranderingen in onze manier van bouwen en wonen. Deze vogels zijn een voorbeeld van typische stadsnatuur en verdienen een steuntje. Met een aantal eenvoudige maatregelen, kunnen we de zwaluwen in Leuven al flink helpen.

Oproep aan de Leuvenaars
Eind 2017 werd in het stadsmagazine LVN een oproep gedaan. Honderddertig Leuvenaars zagen het zitten om een nestje tegen de gevel van hun woning te laten plaatsen.  Helaas bleken alle woningen niet geschikt als nestlocatie maar toch zullen uiteindelijk een 100-tal kunstnesten worden geplaatst die heel wat bijkomende nestgelegenheid creëren. De kunstnesten worden gratis ter beschikking gesteld. 

Ondersteuning is nodig
De stad kocht een aantal zwaluwnesten aan (voor huiszwaluw en gierzwaluw) om deze acrobatische zomergasten te ondersteunen. Onze stad biedt immers wel voldoende nestlocaties, vaak in de buurt van oude gebouwen, en ook voedsel is zelden een probleem. Door de hoge verzegelingsgraad in de stad is het voor de dieren echter moeilijk om in de buurt van deze nestlocaties voldoende geschikte modder te vinden om hun nest te bouwen. Ze moeten erg ver vliegen om er te vinden waardoor hun nest later op het seizoen klaar is en ze vaak maar één nest jongen kunnen grootbrengen in plaats van drie.

Meer jongen
Hierdoor kunnen per koppeltje in het najaar slechts 3 à 4 jongen naar Afrika trekken in plaats van 12. Tijd winnen is voor de dieren dus van erg groot belang, daarom keren ze ook elk jaar naar dezelfde nesten terug. In een stad waar vaak wordt bijgebouwd en verbouwd, komt het helaas vaak voor dat de nesten verdwijnen. Ook denken mensen soms dat ze het nest kunnen verwijderen eens de dieren naar het zuiden zijn getrokken.

Bestaande kolonies versterken
Onderzoek wees uit dat het versterken van reeds bestaande kolonies het meeste kans op slagen heeft. Daarom wil de stad in eerste plaats deze extra nesten hangen op en rond sites waar al lange tijd huiszwaluwen broeden. We zoeken nog mensen die een zwaluwennest of een gierzwaluwenkast aan hun woning of bedrijfsgebouw willen ophangen.

Gier- en huiszwaluwen
De laatste jaren lag de nadruk zeer sterk op de gierzwaluw, waarvoor reeds tientallen nestkasten werden opgehangen, en ook her en der bouwkundige ingrepen werden uitgevoerd om na renovatie gebouwen toch nog gierzwaluwvriendelijk te houden. Maar we zijn de huiszwaluw geenszins vergeten, zo bewijst de recente aankoop van aangepaste nestkasten. Voor gierzwaluwen zijn de voorwaarden iets minder strikt, maar ook deze dieren zijn vrij honkvast en zoeken elkaars gezelschap om te broeden.