Het Mechelse stadsbestuur keurde vandaag de oprichting van een nieuw kinderdagverblijf met twaalf plaatsen goed. Het gaat om het Mottepotje aan de Oude Antwerpsebaan.

"We investeren in dit nieuwe initiatief 12.000 euro. Daartegenover staat dat de uitbaatster de engagementen in het reglement zal naleven", zegt schepen voor Kinderopvang Rita Janssens (sp.a). "Dit betekent dat de plaatsen minimum zes jaar open blijven, er een sociale dagprijs wordt toegepast en er actief wordt samengewerkt met het Lokaal Overleg Kinderopvang met als doel de toegankelijkheid en de sociale en pedagogische functie van kinderopvang te vergroten."