Sp.a Aalst heeft heel wat bedenkingen bij deze privatiseringen. Patrick De Smedt in de Gemeenteraad van 19 september.

De stad heeft op 2 locaties een werking groepsopvang met samenwerkende onthaalouders.
De ene kinderopvang De Cocon werd in de vorige legislatuur opgestart in de eigen stedelijke kleuterschool De Vlinder in Nieuwerkerken.
Een tweede initiatief, De Luchtballon, werd zo’n twee jaar geleden opgestart in de vrije basisschool Zeppelin in Erembodegem. Dergelijke kinderopvang voor baby’s en peuters opent onrechtstreeks een doorstroommogelijkheid van de kindjes naar de kleuter- en basisschool. Tegelijk geeft het kansen aan zelfstandige onthaalouders die thuis niet over voldoende aangepaste infrastructuur beschikken.

Eén van beide initiatieven, de Zeppelin in Erembodegem, goed voor 12 erkende plaatsen wordt nu (voor begeleiding) overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang. Uit het debat in de gemeenteraad bleek dat een personeelsprobleem hiertoe de belangrijkste reden zou zijn (?). 

Gemeenteraadslid Patrick De Smedt (sp.a) had heel wat bedenkingen bij deze ‘privatisering’ in de kinderopvangsector.
Blijkbaar wordt de keuze waarbij de stad tegelijkertijd als regisseur én als actor optreedt hier voor het eerst opgegeven. Patrick begrijpt niet waarom de ene locatie (vrije school) wél en de andere (stedelijke school) niet wordt opgegeven. Wat voor de ene opvang niet meer mogelijk is, is blijkbaar wel nog mogelijk voor de andere.
Bovendien kan de coördinerende stadsdienst in functie van de kwaliteit ook nog bijkomend rekenen op de ondersteuning van de stad in al haar vormen. Patrick De Smedt vroeg zich tenslotte ook af hoeveel dit alles kostte aan de beide partijen? Laat ons hopen dat het bij dit ene dossier blijft.