“De buurtweg tussen de Ten Wallestraat en de Patentestraat te Lissewege werd door de eigenaar omgeploegd en ingezaaid, waardoor de weg volledig verdwenen is. Dit tot ongenoegen van de buurtbewoners. Deze weg staat vermeld in de Atlas der Buurtwegen en geniet een beschermd statuut van openbare weg” vertelt Goderis. “Een aanmaning om de weg opnieuw vrij te maken bleef zonder gevolg en verschillende PV’s werden geseponeerd.”

“Dit dossier is kenmerkend voor de arrogantie waarmee sommige eigenaars omspringen met erfdienstbaarheid. Ik wilde het hier dan ook niet bij laten en vroeg Stad Brugge om een burgerlijke procedure op te starten om het herstel van de buurtweg af te dwingen.” zegt Goderis. “Het doet me groot plezier dat het stadsbestuur deze zaak ernstig neemt en in gaat op mijn vraag. Daarnaast ben ik ook samen met enkele buurtbewoners bezig om een procedure bij de vrederechter op te starten.”


Mathijs Goderis - 0498/12 33 88 - www.mathijsgoderis.be - mathijs.goderis@s-p-a.be