Het Mechelse stadsbestuur brengt alles in gereedheid om elektronisch te stemmen bij de nakende verkiezingen. 'Wij beginnen met het testen van alle 450 stemcomputers', zegt schepen van Kieszaken Rita Janssens (sp.a).

'Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons laten weten dat de systemen binnen de elf dagen na de ontbinding van het parlement getest moeten worden. We hebben dus nog voldoende tijd.'

Hoewel de exacte datum van de verkiezingen nog niet is bepaald, wil de stad Mechelen op tijd klaar zijn. 'We proberen bijkomende pc's te vinden bij kleinere gemeenten die in juni met potlood en papier zullen stemmen, zodat we extra computers voorradig hebben om de defecte te vervangen', zegt Janssens.