Het stadsbestuur van Lommel verdeelde het afgelopen jaar een subsidiebedrag van 91.000 euro onder 36 sportvereningen. "Sport breng mensen bij elkaar. Daarom kiezen we er heel bewust voor om de subsidiepot voor onze verenigingen op hetzelfde hoge niveau te houden," zegt schepen van sport Jasmine Van Grieken. "We zijn ook tevreden dat het nieuwe reglement voor G-sport zijn vruchten afwerpt. In totaal werden voor 2.226 euro aan G-sportsubsidies uitgekeerd en is 2.500 euro voorzien voor talentvolle sporters."

Lommelse sportverenigingen kunnen op basis van hun werking aanspraak maken op meerdere toelagen. Er zijn de beleidssubsidies voor de reguliere werking van de sportclubs, goed voor in totaal 46.000 euro. Daarnaast zijn er impulssubsidies voor jeugdsportbegeleiding. In totaal goed voor 30.000 euro, verdeeld over 27 verenigingen. 

Tot slot geeft de stad subsidies voor jeugdsportuitrusting waarbij verenigingen een gedeelte van hun sportoutfits terugbetaald krijgen. 11 sportclubs deden hierop een beroep voor een totaal subsidiebedrag van 15.000 euro. "Door verenigingen financieel te ondersteunen, willen we sport in het algemeen en vooral voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden, verder promoten," zegt schepen van sport Jasmine Van Grieken.

Daarnaast zijn er ook subsidies om beloftevolle sporters en G-sporters te ondersteunen. Eline Brugmans (17 jaar) is Nederlands kampioene motorcross en ontvangt 1.000 euro. Zwemkampioen Sam De Visser (14 jaar) mocht eerder dit jaar de Trofee voor beloftevolle jongere in ontvangst nemen. Hij krijgt een toelage van 1.500 euro. Met de G-sportsubsidies werden de inschrijvingsgelden van de Lommelse clubs aan de Special Olympics betaald en kon basketbalclub Lommel een G-play tornooi organiseren.