De vzw Grijkoort houdt reeds verschillende jaren onze stad netjes. Hierbij stelt zij mensen aan het werk die moeilijk aan de bak geraken op de reguliere arbeidsmarkt. Ze organiseert hiervoor opleiding, begeleiding en tewerkstelling. Grijkoort stelt ondertussen 46 personen te werk en heeft diverse vestigingen in de regio. Deze meerderheid heeft in deze legislatuur echter om de duurtijd van deze samenwerkingsovereenkomsten te beperken tot 1 jaar, daar waar vroeger deze overeenkomst voor meerdere jaren werd afgesloten.

"Ik meen dat het beter is voor de continuïteit en de rechtszekerheid voor de vzw Grijkoort en diens tewerkgestelde personen om dit samenwerkingsovereenkomst voor meerdere jaren af te sluiten." vertelt Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a. "Zo zou dit in eerste instantie alvast zeker kunnen worden verlengd tot het einde van deze legislatuur."
De bevoegde schepen Wouter Stockman motiveerde dat de korte duurtijd het mogelijk maakt om te kunnen ingrijpen bij een negatieve evaluatie.
"Een langere duurtijd van de samenwerkingsovereenkomst sluit geen mogelijke sancties uit ingeval er een negatieve evaluatie zou plaatsgrijpen.", antwoordde Björn Bordon. "Ik mag dan ook hopen dat de meerderheid deze constructieve suggestie volgend jaar in overweging zal nemen bij de vernieuwing van deze samenwerkingsovereenkomst."