Het stadsbestuur besliste om intensief te gaan samenwerken met een nieuwe Mechelse afdeling van Unaco, de Unie van Actieve Ondernemers. “We bouwen aan een goede samenwerking tussen alle economische actoren in onze stad. De handelaars zijn daarbij een zeer belangrijk onderdeel. Toch merken we dat we een belangrijk deel van de handelaars nog moeilijk bereiken en hun participatie beperkt is. De samenwerking met Unaco, die worden openomen in de Handelsadviesraad, moet ervoor zorgen dat we ook de allochtone ondernemer beter bereiken”, zegt schepen van Economie Caroline Gennez.

Twee jaar geleden bundelde een aantal ondernemers de krachten en richtten UNACO op om de ondernemers te ondersteunen. Ze willen hun kennis doorgeven aan jonge ondernemers van allochtone afkomst die gevestigd zijn in België en als klankbord en belangengroep functioneren bij contacten met de overheid.
De vereniging staat voor een gezonde pluriforme samenleving waarin alle bevolkingsgroepen op voet van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. UNACO wil hierbij als springplank fungeren voor ondernemers, zorg dragen voor inbedding van de ondernemers in de stedelijke structuren en oog hebben voor maatschappelijke problemen.
Momenteel is het voor de stad soms moeilijk om de Mechelse allochtone ondernemers te informeren en hen te betrekken bij de initiatieven van de stad en de handelscomités. Via de participatie in de Handelsadviesraad verbetert niet alleen de samenwerking met de stad, maar ook met de andere handelaars.
Unaco wil ook starten met een peterschapsproject in Mechelen om allochtone ondernemers te assisteren bij het opzetten, uitbouwen, verfraaien en meer efficiënt maken van hun zaak. De stad Mechelen zal ook zal haar knowhow ter beschikking stellen en is ervan overtuigd dat deze nieuwe samenwerking een winsituatie kan betekenen voor de creatie van meer jobs, een grotere participatie van alle handelaars en van het economische leven in Mechelen.