De stad Leuven zet volop in op veilige en kindvriendelijke schoolomgevingen. Om de knelpunten optimaal in kaart te kunnen brengen en te kunnen aanpakken, betrekt Leuven ouders en leerlingen van alle lagere scholen hierbij. Dit zal gebeuren via een interactieve online tool. Daarop kunnen dan de probleempunten aangepast worden.

"Elk kind moet op een veilige manier op school geraken. Kindvriendelijke schoolomgevingen staan hoog op onze agenda. Wij merken vaak dat scholen vragen hebben over signalisatie en veiligheid. De expertise en de ervaringen van scholen, ouders en leerlingen zijn daarin absoluut cruciaal. Wij gaan op zoek naar mogelijke struikelblokken, om die dan naar behoren op te lossen", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a).

Octopusplan

De stad Leuven biedt alle lagere scholen de mogelijkheid om via een interactieve online tool de knelpunten in de schoolomgeving of op de weg ernaartoe in kaart te brengen. Hiervoor werkt de stad samen met de Voetgangersbeweging vzw, een organisatie die onder meer met het Octopusplan ijvert voor kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzame mobiliteit. "Belangrijk is wel dat de ouders dat ook effectief doen. Hoe meer ze invullen, hoe beter het beeld is dat wij krijgen en des te meer wij ook kunnen doen", aldus Ridouani. Naast een inventarisatie van de knelpunten, zorgt de bevraging van scholen, ouders en leerlingen via www.octopusplan.be ook voor informatie over de schoolroutes, de vervoerswijze van de leerlingen en over de redenen die kinderen weerhouden om te voet of met de fiets naar school te komen. "Op basis van de bevraging zal de stad, in overleg met de scholen, prioritaire maatregelen bepalen en nemen.

Een mooi voorbeeld daarvan is de omgeving van de Appeltuin, waar de Parkstraat veiliger en fietsvriendelijker wordt aangelegd", vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). De Parkstraat zal daarbij deels een fietsstraat worden. Het gedeelte tussen de Naamsestraat en het kruispunt van de Hendrik Consciencestraat en de Andreas Vesaliusstraat gaat binnenkort als fietsstraat door het leven. Daarbij is er enkel eenrichtingsverkeer voor auto's tussen de Naamsestraat en de in- en uitrit van de ondergrondse parking van de KUL mogelijk. Het einde van deze werken is voorzien voor de zomer van 2017.

Al zestien deelnemende scholen

Al zestien basisscholen hebben zich geëngageerd om deel te nemen aan het project. Toch hoopt de stad dat ook de andere basisscholen mee de knelpunten zullen oplijsten. Daarnaast blijft Leuven inzetten op verkeersopleidingen in de scholen. De scholen ontvingen recent nog het aanbod om deel te nemen aan het zogeheten BOBBI-project (Bewust Op De Baan Beweeg Ik), een project waar jaarlijks zo'n 7.000 leerlingen aan deelnemen. (ADPW)

 

© 2015 De Persgroep Publishing (Het Nieuwsblad)