Het Huis van de Sport aan de Watersportbaan gaat vanaf maandag 1 januari 2018 over van de provincie Oost-Vlaanderen naar de Stad Gent. Voor de leegstaande cafetaria zoekt de Stad Gent een uitbater.

Eind 2016 besliste de Vlaamse overheid om het takenpakket en bijhorende financiering van de provincies grondig te herzien. Concreet betekent dat dat de provincies vanaf 1 januari 2018 hun culturele en persoonsgebonden bevoegdheden niet langer opnemen en een deel daarvan aan de Vlaamse overheid overdragen. Dit geldt voor sport, maar ook voor cultuur, welzijn en jeugd. De Vlaamse overheid heeft de Stad Gent aangeduid als overnemende overheid van het Huis van de Sport.

'Het Huis van de Sport  is al 15 jaar lang de uitvalsbasis voor sportgerelateerde organisaties, zoals de Gymnastiek Federatie, de Vlaamse Roeiliga en Parantee-Psylos, de Oost-Vlaamse afdeling van Sport Vlaanderen en de Sportdienst van de Stad Gent. 's Avonds worden de vergaderzalen in het gebouw verhuurd aan sport-, cultuur- en jeugdverenigingen' zegt schepen van Sport Resul Tapmaz.

'Vanaf maandag 1 januari 2018 beheert de Sportdienst het gebouw in samenwerking met andere ondersteunende diensten zoals Digipolis en Facility Management. Er is de laatste maanden intensief samengewerkt om een vlotte overdracht te realiseren. De gebruikers van het Huis van de Sport zullen weinig verschil merken, zo goed als alle huidige afspraken worden gecontinueerd' aldus Tapmaz.

Uitbater voor cafetaria gezocht

'Een belangrijke nieuwigheid is de intentie om voor het eerst in meer dan 4 jaar de cafetaria weer te laten uitbaten' zegt schepen voor Facility Management Martine De Regge. 'De Stad Gent gaat daarvoor op zoek naar een geschikte kandidaat. De uitbater zal vanaf mei 2018 een contract van 5 jaar krijgen en, voor het opnemen van enkele beheerstaken, een vergoeding van 18.000 euro per jaar.'

De ruimte die ter beschikking wordt gesteld omvat een eetzaal met uitgeruste toog, een dubbele ruimte als uitgeruste keuken en een bergingsruimte. Enkele extra taken die van de uitbater verwacht worden zijn het uitvoeren van een controleronde bij sluiting, het opmaken van een rapport bij calamiteiten, het aanbieden van praktische hulp voor de vergaderzalen en het verwittigen van de wachtdienst bij defecten in het gebouw.

Toekomstplannen

'Een andere belangrijke wijziging op de site is dat de huidige bezoekersparking vóór het Huis van de Sport op termijn zal verdwijnen en plaats zal maken voor een skatepark van 3.000 m². In de loop van 2018 zullen de werken starten' zegt Resul Tapmaz 'Aan de tegenovergestelde zijde van het gebouw wordt een nieuwe bezoekersparking aangelegd. Aanpalend aan de loods achter het Huis van de Sport zal duikclub Manta een clublokaal bouwen waarin opslagruimte en een opleidingslokaal worden voorzien.'

Lees het volledige persbericht hier.