Het stadsbestuur zet de onderhandelingen met de beveiligingsmultinational G4S voor de exploitatie van inloopcentrum voor daklozen De Vaart verder ondanks terechte vragen van de sp.a fractie.

De OCMW Raad besliste donderdag 30 maart om de onderhandelingen met G4S Care verder te zetten voor de uitbating De Vaart en het toekomstige Zorghostel. De OCMW fractie van sp.a heeft daar vragen bij. Ondanks het feit dat het dossier van G4S Care verwijst naar een partnerschap met een Nederlandse groep die heel veel ervaring heeft in het ondersteunen en begeleiden van daklozen, hebben we daar geen enkel bewijs van teruggevonden op de website van de groep. Uit een telefonisch contact blijkt er van zulk partnerschap helemaal geen sprake. Reden genoeg om een beslissing uit te stellen volgens de sp.a fractie, maar dat weigerde de meerderheid.

“Dit is een ideologische vingeroefening om het professionele middenveld te destabiliseren. Bedoeling van de gunning aan een privébedrijf is andere sociale middenveldorganisaties in het gareel te houden. Dit bestuur wil af van een maatschappelijk middenveld dat zich als kritische gesprekspartner in maatschappelijke en beleidsdiscussies mengt”, zegt Johan Peeters.