De Stadense politiek kende (jammer genoeg) woelige maanden. Gisteren kwam daar een eind aan toen het strategisch meerjarenplan en het budget voor 2016 eindelijk werden goedgekeurd door de gemeenteraad. Gwendolyn Vandermeersch - ex-CD&V- besliste om haar partij te verlaten en steun te verlenen aan de coalitie van sp.a, Open VLD en NV-A. We kunnen enkel maar respect hebben voor haar beslissing.

Het is vanzelfsprekend dat deze beslissing veel emoties losmaakt. Maar laat ons alles in het juiste perspectief blijven zien. CD&V kreeg meermaals de hand gereikt van sp.a, Open VLD en NV-A om mee Staden te besturen. Even veel keren hebben ze dit geweigerd. Ze hadden zelfs nog een tweede optie. Als ze daadwerkelijk begaan waren met het welzijn en de welvaart van Staden, konden ze ook een nieuwe coalitie vormen met Koen Demonie. Ook dat deden ze niet. Dat Gwendolyn deze stilstand (anderen noemen dit zelfs een verrottingsstrategie) niet langer kon aanzien en koos voor vooruitgang, kan niemand haar verwijten. Dat er diepe wonden zijn geslagen tussen mensen, kan ik begrijpen. Dat de ontgoocheling bij CD&V groot is, lijkt me niet meer dan logisch. Maar ik zou toch willen oproepen voor enige menselijkheid en respect.

sp.a, Open VLD en NV-A werken de komende twee jaar verder aan ons ambitieus plan. We doen dit met evenveel goesting en gedrevenheid omdat de inwoners en medewerkers van Staden dit verdienen.

 

Bart Coopman

voorzitter sp.a Staden