Vandaag stelt de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’ definitief vast.

Wij zijn zeer tevreden met deze beslissing. Deze legislatuur hebben we alles in het werk gesteld om dit dossier uit het slop te trekken. Om het in voetbaltermen uit te drukken: als stadsbestuur hebben we de voorbije jaren verschillende doelgerichte voorzetten gegeven. We zijn dan ook verheugd dat de Vlaamse regering de bal vandaag zal binnenkoppen.

We hopen dat de vooropgestelde timing kan nageleefd worden. Dit is het resultaat van samenwerking tussen de Vlaamse regering, het middenveld en het Brugs stadsbestuur. Samenwerking werkt ook in ingewikkelde procedures. Het is altijd onze doelstelling om tijdens deze legislatuur het dossier procedureel rond te krijgen voor een nieuwe, moderne voetbalaccommodatie voor Club Brugge. Zo gaan de sterke merken Brugge en Club Brugge samen een mooie toekomst tegemoet.

Lokale en regionale bedrijvigheid

Voor Brugge brengt de goedkeuring van het GRUP veel meer met zich mee. Naast het stadiondossier, biedt het ook concrete toekomstperspectieven voor heel wat andere deelgebieden die in het GRUP aan bod komen zoals bijvoorbeeld Chartreuse en De Spie. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook op het vlak van lokale en regionale bedrijvigheid belangrijke stappen voorwaarts zetten.

In het GRUP zijn namelijk acht deelgebieden opgenomen.

1. de herneming van Klein Appelmoes als (bestaand) woongebied en open ruimte gebied
2. de herneming van Lac Van Loppem als woongebied en open ruimte gebied
3. de herneming van Chartreuse als bedrijventerrein
4. de herneming van parkbegraafplaats Blauwe Toren en omgeving
5. de herneming van De Spie als bedrijventerrein De Spie
6. de herneming van Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein
7. de herneming van Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein, locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied met een onteigeningsplan voor de realisatie
8. het bedrijventerrein Sint-Elooi in Zedelgem met een onteigeningsplan voor de realisatie. Dit gebied was voorzien binnen de in 2011 goedgekeurde afbakeningslijn, maar zonder bestemmingswijziging, en wordt nu bijkomend voorgesteld voor effectieve ontwikkeling