In België sterven elke week 3 mensen ten gevolge van huiselijk geweld. Dat huiselijk geweldheeft verstrekkende en ontwrichtende gevolgen voor heel wat (Antwerpse) gezinnen. Aangifte van huiselijk geweld vergt veel van een slachtoffer. Maar in Antwerpen wordt die aangifte nog moeilijker gemaakt. sp.a pleit ervoor om die drempel weg te nemen. Dat gebeurde tijdens een actie op het Kiel, waarbij slachtoffers van huiselijk geweld getuigden hoe moeilijk het is om in Antwerpen aangifte van huiselijk geweld te doen.

 Die moeilijke aangifte heeft te maken met gewijzigde procedures. Slachtoffers die eindelijk alle moed bijeenrapen en in een Antwerps politiekantoor aangifte van huiselijk geweld willen doen, maar onvoldoende Nederlands spreken, worden naar het politiekantoor van de Noorderlaan gebracht. Dat gebeurt in een politiecombi – vaak ook behoorlijk traumatiserend. Alleen in het kantoor van de Noorderlaan staat immers een tolk ter beschikking van wie een klacht wil neerleggen en geen Nederlands spreekt. sp.a vraagt dat tolken ook in andere kantoren kunnen werken, en niet alleen in de Noorderlaan. Aangifte doen van huiselijk geweld moet voor elke Antwerpenaar in elk politiekantoor kunnen, zonder afspraak. ‘Maak aangifte van huiselijk geweld voor iedereen mogelijk’, zegt sp.a-voorzitter Tom Meeuws.

Geen wonder dat het cijfer van de aangifte van huiselijk geweld in Antwerpen forser daalt dan in andere steden. Niet elke daling van criminaliteitscijfers is dan ook goed nieuws. Zoals vaak het geval is, leidt verslapte politie- en politieke aandacht voor een bepaald veiligheidsaspectmeteen tot minder aangiftes.