Sociale dumping - waarbij werknemers te veel uren tegen te lage lonen werken zonder sociale bescherming - leidt tot enorme problemen in de bouwsector. Sinds 2011 gingen daardoor - volgens cijfers van de Confederatie Bouw al 19.000 jobs in de bouwsector verloren. “Tegen 2019 staan er nog eens 26.000 banen op de tocht door sociale dumping. Onaanvaardbaar”, zegt Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Yasmine Kherbache (sp.a). “Wij vragen sterke maatregelen van de stad om jobs, lonen en de bouwsector in de stad Antwerpen te beschermen.” 

De afgelopen jaren steeg het aantal controles op detacheringsfraude. “Dat is een goede zaak, maar er is meer nodig om het probleem van sociale dumping aan te pakken”, zegt Kherbache. sp.a zal daarom een charter tegen sociale dumping voorleggen aan de gemeenteraad. “Wij willen de strijd tegen sociale dumping niet enkel op federaal en Europees niveau, maar ook in onze stad voeren.” De stad speelt – als opdrachtgever van heel wat infrastructuurwerken, zoals scholen, sociale woningen, wegen en fietspaden – een cruciale rol in de bouwsector. “Met dit charter zorgen we ervoor dat sociale en ecologische criteria zwaarder doorwegen bij aanbestedingen die uitgaan van de stad Antwerpen”, zegt Kherbache. “De stad heeft als lokale overheid een voorbeeldrol op te nemen. Het charter zorgt er voor dat aannemers en onderaannemers die onder de prijs werken kunnen worden uitgesloten en opdrachten worden toegewezen aan ondernemingen die op sociaal en ecologisch vlak beter scoren.”

Daarnaast voorziet het charter in een aantal maatregelen zoals een verplichte naleving van de sociale wetgeving, cao’s voor het geheel van aannemers en onderaannemers, afdwingbare sanctiemechanismen en geldboetes. Ook wordt er een controlemechanisme voorzien door middel van een uitwisselingsplatform tussen de Antwerpse inspectie en politiediensten. 

“De gevolgen van detacheringsfraude voor de veiligheid van werknemers, hun loon en de bouw- en transportsector in onze stad zijn niet te overzien. Uiteraard zal die strijd ook op andere niveau’s moeten worden gevoerd, maar de stad Antwerpen mag haar ogen niet sluiten voor deze misbruiken en moet zelf haar steentje bijdragen”, zegt Kherbache. 

Ook op Europees niveau blijft sp.a de strijd tegen sociale dumping verderzetten. In maart lanceerde Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V) voorstellen om sociale dumping aan te pakken. “Maar dat pakket kwam te laat en voldoet niet”, zegt Kathleen Van Brempt, Europees parlementslid en fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad. “Het voorstel van de Commissie laat de sociale zekerheidsbijdragen nog steeds betalen in het land van herkomst. De sociale zekerheidsbijdrage is in België de dumping-trigger. Zolang dat niet wordt aangepakt, is er dus voor ons land geen oplossing.”