Vandaag maakte de Vlaamse Regering haar beslissing in verband met de vijfjarige subsidiering van de cultuursector bekend. Voor sommige Antwerpse cultuurhuizen is er goed nieuws maar een aantal belangrijke cultuurhuizen wordt zwaar getroffen. Zo spelen onder andere Rataplan, Theater aan de Stroom, het Zuiderpershuis, en Antwerpen Averechts hun subsidies kwijt.

‘Voor Rataplan, het sociaal geëngageerde en belangrijke cultuurhuis in Borgerhout, is het besluit van de Vlaamse regering een zware streep door de rekening. Dit zou wel eens het einde van Rataplan kunnen betekenen’, zeggen sp.a gemeenteraadslid Yasmine Kherbache en Antwerps districtsraadslid Tatjana Scheck. sp.a vraagt dat schepen van Cultuur Philip Heylen en het stadsbestuur dringend het nodige doen om het voortbestaan van Rataplan te garanderen.  ‘Ook met de andere getroffen instellingen moet er snel overleg komen. Het is de taak van het stadsbestuur om het diverse cultuuraanbod in onze stad structureel te ondersteunen. Hetzelfde geldt overigens ook voor Arenberg, Modemuseum en Fotomuseum die het provinciebestuur aan Vlaanderen overdroeg. Ook daar moet het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid opnemen.’

Deze ochtend stuurde ook Borgerhouts districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven (sp.a) al volgende reactie over de beslissing van de Vlaamse Regering:

Vandaag maakte Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz bekend welke organisaties gedurende de periode 2017 – 2021 zullen kunnen rekenen op een werkingssubsidie vanuit het Kunstendecreet. Theaterwerkplaats Rataplan kreeg daarbij te horen dat het voortaan niet meer zal worden ondersteund door Vlaanderen. Het Borgerhouts districtsbestuur noemt deze beslissing van de Vlaamse Regering onbegrijpelijk en dringt er bij Schepen Heylen op aan om zo snel mogelijk samen met Rataplan en het district Borgerhout de mogelijkheden te bespreken om de werking van deze onmisbare schakel in het Borgerhouts cultuurleven verder te zetten.

“Dit is een drama voor Borgerhout,” reageert Stephanie Van Houtven, voorzitter van het Borgerhouts districtscollege en bevoegd voor cultuur. “Rataplan is zoveel meer dan een kunstenhuis: het is een ankerplaats voor deze wijk. Bij Rataplan vinden niet alleen jonge theatermakers en beginnende jazzmuzikanten een warm nest, door hun samenwerking met jongerenorganisaties uit de buurt en hun inzet voor Pleinhuis Zermatt, slagen zij er in om heel wat mensen te bereiken die anders nooit over de drempel van een cultuurinstelling zouden durven te stappen. Door hun werking te koppelen aan de ontwikkeling van het superdiverse stadsdeel waarin ze actief zijn, is Rataplan een toonbeeld van een kunstenhuis dat met z’n beide voeten in de samenleving staat”. Het districtsbestuur van Borgerhout vindt het dan ook onbegrijpelijk dat uitgerekend een Minister die bevoegd is voor Cultuur én Jeugd, en een Vlaamse Regering die de mond vol heeft van participatie en integratie, een initiatief als Rataplan op droog zaad zet.

Het Borgerhout districtsbestuur hoopt dat deze beslissing niet het einde zal betekenen voor Rataplan, dat in 2017 zijn twintigste verjaardag viert. “Uiteraard hypothekeert het wegvallen van deze subsidie de werking van Rataplan,“ zegt Van Houtven, “Helaas beschikt het district niet over de nodige middelen om het gat te dichten dat hiermee door de Vlaamse Regering wordt geslagen. We weten dat Schepen Heylen Rataplan een warm hart toedraagt. Daarom vraag ik hem om zo snel mogelijk samen te zitten met Rataplan en het district Borgerhout en te overleggen hoe we de werking van Rataplan gezamenlijk kunnen verderzetten. Dit unieke project mag niet verloren gaan.”