Mathijs Goderis: "Ik heb het stadsbestuur en de voltallige gemeenteraad gevraagd om mee op zoek te gaan naar oplossingen voor deze kwestie. Zo stelde ik voor dat de Stad initiatief zou nemen om te gaan praten met financiële spelers of misschien zelfs ruimte ter beschikking te stellen voor een bankautomaat. Ik viel dan ook bijna van mijn stoel toen ik hierop aangevallen werd door een collega Sabine Helleputte van de NV-A. Zij vond de petitie populistisch en de eis om het bankautomaat te behouden niet realistisch. Volgens haar hadden vorige petities voor meer openbaar vervoer niets uitgehaald. Ze vergat erbij te vermelden dat we er met die petitie in geslaagd zijn om zowat de helft van de treinen tussen Brugge en Zeebrugge te behouden. Bovendien vergat het raadslid in kwestie ook zo maar even dat de minister die bevoegd is voor openbaar vervoer er één is van hààr partij, de N-VA."

Mathijs Goderis kreeg van andere fracties wel steun voor zijn voorstel. Mercedes van Volcem van Open VLD vond het goed dat sp.a actie onderneemt en deed zelf enkele constructieve voorstellen. Ook Bruno Mostrey van Groen! sprak zijn steun uit. Tenslotte was het aan Burgemeester Renaat Landuyt om te reageren. Hij was zeer duidelijk in zijn antwoord: "Lissewege heeft recht op dienstverlening, net als een andere deelgemeente. Wij zullen als Stad dan ook mee op zoek gaan naar oplossingen voor dit probleem." Hij riep alle fracties nog eens op om dit voorstel te steunen, waarop de fractieleidster van N-VA schoorvoetend haar steun toezegde.
 
Mathijs Goderis is vastbesloten hiermee verder te gaan. "We maken de petitie over aan KBC en aan andere financiële instellingen. Ik blijf in contact met de Stad en KBC. Ik wil binnenkort de handelaars samen brengen om te kijken of zij deel kunnen uitmaken van een oplossing. Verder probeer ik via federale mandatarissen een vraag te stellen in het federaal parlement." Wordt vervolgd...