Het stadsbestuur heeft recent beslist om een door het OCMW betaalde huurwaarborg te koppelen aan kwaliteitsvereisten van een huurwoning. Volgens het stadsbestuur worden OCMW klanten zo uit de handen van huisjesmelkers gehouden. Dat is een nobele doelstelling, ware het niet dat deze beslissing tot precies het tegenovergestelde resultaat heeft geleid.

Doordat het OCMW de steuntrekkers niet begeleidt op de huurmarkt, komen nog meer mensen in handen van malafide lui terecht. OCMW klanten worden voor een vaak mensonwaardige woonst zonder enige begeleiding aan huisjesmelkers overgeleverd. Ze moeten bovendien - bij familie, kennissen of op de zwarte markt - ook nog eens geld voor de huurwaarborg gaan lenen. Of ze huren zonder huurwaarborg en zijn dus nog meer aan uitbuiting door huisjesmelkers onderhevig.

‘Deze maatregel deugt voor geen meter. Het is puur besparen op kap van de allerzwaksten’, zegt Tatjana Scheck. ‘Het is niet omdat het OCMW geen huurwaarborg betaalt, dat de kwaliteit van de verhuurde panden verbetert. In de al te summiere evaluatie van het proefproject van vorig jaar vonden we daarover niets terug. Het is zelfs hoogst twijfelachtig of die eigenaars hun woning in orde maken.’

‘De realiteit is dat eigenaars hun afgekeurde of niet gecontroleerde panden verhuren aan mensen die zelf hun huurwaarborg mogen ophoesten. Het stadsbestuur weigert nieuwkomers en OCMW klanten te begeleiden op de huurmarkt, bevordert de huisjesmelkerij en sluit de ogen voor de ellende op het laagste segment van de huurmarkt. Zwakke huurders worden de woonjungle in geduwd.