Van de nood een deugd maken, dat is wat pop-up stores doen. Verlaten winkel- of kantoorpanden worden voor een beperkte duur, doorgaans enkele maanden, omgetoverd tot een nieuw verkoopkanaal. Zo krijgen jonge ondernemers de kans om innovatieve winkelconcepten uit te proberen zonder al te grote risico’s te nemen. Unieke pop-up-stores  versterken het aanbod in het handelscentrum of zetten een bepaalde eigenheid extra in de verf en daardoor betekenen zij een extra aantrekkingskracht voor de reeds aanwezige handelszaken. In heel wat gevallen leidt een pop-up store later tot een definitieve winkel. Ook voor de vastgoedeigenaar/verhuurder kan een tijdelijke pop-up store soelaas bieden. Pop-up stores brengen leegstaande winkels immers tot leven en beleving in de stad. En dat is alleen maar gunstig voor de eigenaar die zijn pand langdurig wil verhuren.

Gemeenteraadslid Björn Bordon vindt dat ook Ronse de boot niet mag missen en stelde een pop-up reglement voor op basis van het bestaand reglement van een reeds goed draaiende stad. Jammer genoeg schoot de meerderheid het voorstel af onder het mom van te weinig aangepast aan de lokale context. Men had het voorstel gemakkelijk kunnen amenderen maar de meerderheid verkiest blijkbaar de leegstand boven een tijdelijke invulling.

 

Sp.a blijft overtuigd van de meerwaarde van het condept en zal een aangepast reglement indienen tegen de volgende gemeenteraad. Benieuwd welke smoes men dan zal verzinnen om een constructief voorstel van de oppositie tegen te houden.