Er wordt geen bouwvergunning verleend voor het nieuwbouwproject in het binnengebied tussen de Tervuursesteenweg en het Esdoornplein. De eigenaar wil hier al jaren een dertigtal woningen bouwen.

De afgelopen jaren werden gelijkaardige aanvragen al meermaals ongunstig geadviseerd door het stadsbestuur. “Hoewel dit gebied van 1,1ha in principe in aanmerking komt voor woningbouw, is het huidige voorgestelde programma veel te zwaar en absoluut niet aangepast aan de omgeving. Bovendien is slechts een deel van het binnengebied eigendom van de huidige aanvrager. Daarom kunnen we ook ditmaal de bouwaanvraag niet goedkeuren”, verklaart schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Karel Geys (sp.a).

In een eerste fase zouden er 15 appartementen komen, verdeeld over drie gebouwen. De ontsluiting zou verzekerd worden door de aanleg van een nieuwe straat. Later zouden daar nog zes eengezinswoningen en 12 rijwoningen bijgekomen zijn, maar dit gaat dus niet door. “Het is vanzelfsprekend dat bij elk project vanaf de eerste fase voldoende open ruimte en groen moet worden voorzien en dat is hier onvoldoende geval. Wij kunnen niet aanvaarden dat er pas achteraf voor een kwalitatieve invulling wordt gezorgd. Deze moet aanwezig zijn van bij de aanvangsfase”, aldus Karel Geys.
 
Na het openbaar onderzoek in mei en juni 2009 werden er 9 bezwaarschriften ingediend. In een petitie met meer dan 100 handtekeningen pleitten de buurtbewoners voor het behoud van de leefbaarheid van het binnengebied dat voor hen een open ruimte moet blijven. “Wij konden begrip opbrengen voor de bezwaren van de buurtbewoners. Door het zware en onaangepaste bouwprogramma was de leefbaarheid van zowel de nieuwe als de bestaande woningen in de omgeving onvoldoende gegarandeerd. In principe is het wel mogelijk om hier te bouwen, want Tervuursesteenweg-Esdoornplein ligt volgens het gewestplan in een woongebied. In het ruimtelijk structuurplan is eveneens voorzien dat er hier op korte of middellange termijn woningen kunnen worden gebouwd. Dit betekent echter niet dat zomaar eender welke bouwaanvraag wordt goedgekeurd. Wij zien er zoals bij ieder project op toe dat de draagkracht van de omgeving wordt gerespecteerd en dat de mobiliteit niet in het gedrang wordt gebracht. In ons beleid is kwalitatief wonen en leven immers een prioriteit”, aldus nog schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Karel Geys.