Voor de Devoskoer werd eindelijk één van de overblijvende twee panden opgekocht. De stad heeft bijna alle gebouwen in eigendom. De vraag is wat ze hierna met het pand zal doen. Antwoord van het bestuur: “Euhm, we weten het nog niet echt… Misschien iets toeristisch”. Het is ongelooflijk dat dit bestuur de opwaardering van de Devoskoer in haar drie jaar oud bestuursakkoord heeft geplaatst en vandaag de dag nog steeds geen duidelijke visie over heeft. Tenzij men hoopt dat het monument instort zodat een projectontwikkelaar er straks een karakterloos appartementsgebouw op kan plaatsen.

Ook omtrent de visie op het kerkelijk erfgoed is het pover gesteld. De privé heeft getoond dat er heel wat mogelijkheden zijn en buurgemeente Maarkedal gaat de Sint-Egliuskerk ombouwen tot cultuurzaal. En wat gaat Ronse doen? Ook hier geen duidelijk antwoord. Fractieleider Koen Haelters gaf het bestuur dan ook het advies om in te tekenen op de lopende oproep van VVSG om een begeleiding te krijgen bij de herbestemming van kerken.