Iedereen welkom op maandag 12 september om 20u op het stadsdebat over stadsfabrieken en tuinsteden. De kernvraag die avond is 'Hoe bewaren we het evenwicht tussen wonen, werken, cultuur, ...?' 

De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.

Dit eerste debat ‘Stadsfabrieken en Tuinsteden’ focust op de stadsbeelden ‘de productieve stad: ruimte om te maken’ en ‘de vertuinde stad: ruimte om te bloeien’.

De centrale onderzoeksvraag hierbij is: “Hoe verzoenen we wonen en werken in het Brugge van morgen? Waar maken we plaats voor ondernemen, voor industrie, voor innovatie, voor de economie van de toekomst? En hoe kunnen we beter wonen op minder ruimte, waardoor het in Brugge ook in de toekomst goed en groen wonen is voor jong en oud?

Keynote spreker Jonathan Holslag gaat hierbij in debat met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, burgemeester en voorzitter van de Brugse Zeehaven Renaat Landuyt en schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. Het debat wordt gemodereerd door Joachim Declerck van Architecture Workroom.

Toegang is gratis, maar graag inschrijven via deze link.  


Drie stadsdebatten

In de volgende maanden volgen nog twee debatavonden over de andere stadsbeelden.

Op 13 oktober focust het debat ‘de gezonde stad’ zich op ‘de solidaire stad: ruimte om te delen’ en ‘de ontspannen stad, ruimte om te bewegen’.

Op 15 november zal het debat ‘Toerisme en Metabolisme’ zich buigen over de stadsbeelden ‘de romantische stad: ruimte om te verleiden’ en ‘de veerkrachtige stad, ruimte om te stromen’.