Vanaf 1 mei zijn de stadsdiensten en het OCMW van Diest enkel nog op afspraak bereikbaar voor de Diestenaren.

Wie bij de diensten Burgerzaken, Ruimtelijke Ordening, het loket Wonen aan de Demer, Milieu & Groen of Openbare Werken terecht wil, moet eerst een afspraak maken. Ook de Sociale dienst en de dienst Gebouwen van het OCMW werken voortaan volgens hetzelfde systeem.

Een afspraak maken kan telefonisch, online of aan het onthaal van het stadhuis. Op het moment van de afspraak meldt u zich aan het onthaal van het stadhuis of het OCMW. Dit systeem vermijdt grote druktes aan de loketten waardoor de bezoektijden voor de bezoekers korter zijn. Ook kan het stadspersoneel de afspraken beter voorbereiden zodat de burgers sneller geholpen worden. Tenslotte kunnen de bezoekers genieten van meer privacy.

Sommige diensten blijven wel nog vrij beschikbaar, zoals de afhaling van een rijbewijs, een reispas of aangevraagde aktes en attesten, de aankoop van vuilniszakken, het ophalen van rattenvergif en hondenpoepzakjes, het binnenbrengen van documenten en de aanvraag van cultuurcheques. Voor reispassen of een e-ID blijft de spoedprocedure ook bestaan.

Bij het OCMW kan je nog steeds vrij terecht voor de aanvraag van een verwarmingstoelage of het opladen van een minimale levering van gas.

Voor meer info over hoe u een afspraak kan maken, kan u terecht op de website van de stad Diest op http://www.diest.be/content/5209