Goed nieuws van de Gentse Stadskas: de stadsfinanciën zijn zeer gezond, ook op de lange termijn. Burgemeester Daniel Termont is daar bijzonder fier op. “We hebben altijd de centen van de Gentenaars als een goede huisvader beheerd, het resultaat mag gezien zijn: ook vanaf 2020 is er nog heel wat geld om Gent nog beter te maken.”

De exploitatierekening (het ‘huishoudbudget’ van de Stad Gent) sluit af met een overschot van 48,5 miljoen euro. Voor investeringen is er niet minder dan 540 miljoen euro voor de periode 2020-2025!

“Er is extra geld voor onder andere de voorbereiding van het grote ‘Van Eyck-jaar’ (2020), voor het ‘mobiliteitscoördinatiecentrum’, voor de verduurzaming van de voertuigen van de Stad, voor de Wasserijsite in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg, voor de aankoop van een deel van de Vinderhoutse bossen en van de Sint-Jozefkerk als gebouw voor de gemeenschap in het Rabot, enzovoort.”

Lees er alles over in de perstekst van de Stad Gent