Yamila Idrissi pleit voor de bouw van studentenhuisvestiging en kunstenaarsresidenties op het braakliggend gebied dat ooit bedoeld was voor de nieuwe residentie van het  Vlaams-Nederlands huis deBuren.

Begin 2013 zal het Vlaams-Nederlands huis deBuren , na grondige renovatie, terug haar intrek nemen in de bestaande gebouwen in de Leopoldstraat. Eerdere plannen voor een nieuwbouwproject,  waarvoor reeds in  2007 door deBuren  een bouwaanvraag werd ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn daarmee definitief begraven. Idrissi wijst er op dat de bouwaanvraag echter niet werd ingetrokken en er voorlopig dus geen oplossingen zijn voor het braakliggend terrein waar ooit het nieuwe huis deBuren moest op verrijzen.

“Er moet dringend werk gemaakt worden van een nieuwe invulling van het concept zodat we uit deze patstelling geraken en het braakliggend gebied kan ontwikkeld worden”, zegt Idrissi. De Brusselse politica vreest dat het perceel anders zal uitgroeien tot een stadskanker.

“We kunnen ons niet permitteren om zo maar open ruimte te laten verloren gaan. Met de bouw van studentenresidenties, gekoppeld aan verblijven voor kunstenaars, wil Idrissi inspelen op de troeven van Brussel als internationale studenten - en cultuurstad. “ De Muntschouwburg, De Buren zelf, KVS, Kaaitheater, Muntpunt en Brik zijn allemaal partners die mee kunnen zorgen voor het draagvlak en de realisatie van dit project” stelt idrissi.
Zij zal haar voorstel binnenkort aankaarten bij minister Schauvliege in de commissie cultuur van het Vlaams parlement en haar vragen om dit voorstel te onderzoeken en overleg te starten met minister Pascal Smet, bevoegd voor Brussel, en de potentiële partners.