De stad Mechelen kocht vorig jaar de panden aan in de Sint-Katelijnestraat 124-126 en aan de overkant nummers 145-147-149-151, naast de panden Zelestraat 107-109-111-113.

De aankoop werd gerealiseerd met middelen van het Federale Grootstedenbeleid dat drie doelstellingen heeft: het bevorderen van de sociale cohesie, het verkleinen van de ecologische voetafdruk en het verbeteren van de uitstraling van Mechelen. “Het stadsbestuur heeft nu het eerste ontwerp van de architecten voor het project ‘Wonen aan de vliet’ in de Sint-Katelijnestraat en Zelestraat goedgekeurd. De aanbesteding zal nog dit jaar gebeuren, zodat de effectieve renovatie en nieuwbouw begin 2011 kan van start gaan”, aldus schepen van Wonen en Stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a)

Schepen Karel Geys licht het goedgekeurde ontwerp toe. “Op de hoek van de Sint-Katelijnestraat met de Zelestraat komen 7 wooneenheden voor grote gezinnen. Hier hebben we geopteerd voor een mix van enerzijds renovatie van het waardevolle hoekgebouw en anderzijds sobere nieuwbouw in de Zelestraat die hierop aansluit. Daarnaast heeft de stad nu ook het pand Sint-Katelijnestraat 122 gekocht. Hierdoor wordt er een groter binnengebied met open ruimte gecreëerd. Deze voormalige bakkerij stond al geruime tijd leeg. Nu komen er twee appartementen. Bij het ontwerpen van alle plannen werd er ook consequent rekening gehouden met de duurzaamheid van de renovatiewerken, zoals de energie-efficiëntie”.

Het pand Sint-Katelijnestraat 147-149 zal met respect voor de bestaande historische structuur worden gerestaureerd. Dit zestiende-eeuwse monument ‘De Gulden Ram’ wordt de blikvanger van het stadsvernieuwingsproject. “Vanzelfsprekend blijft dit typisch Mechelse hooghuis bewaard. Hier zullen een aantal diensten worden gehuisvest. De zolderverdieping van ‘De Gulden Ram’ wordt omgevormd tot een loft met volledig gescheiden toegang volgens de principes van ‘wonen boven winkels’. In onze stad staan er nog te veel verdiepingen leeg boven winkels. Daarom willen we met behulp van een premie ook de Mechelaars zelf stimuleren om hiervoor een gescheiden toegang te creëren”, verklaart Karel Geys.

Het stadsbestuur wil de leegstand en verkrotting actief bestrijden. De Sint-Katelijnestraat is bovendien een belangrijke invalsweg naar het stadscentrum. “Deze buurt verdient een totaalaanpak met aandacht voor de historische context. We hebben reeds het openbaar domein aangepakt, denk maar aan het pleintje voor de Sint-Katelijnekerk. Ook de rijbaan en de voetpaden werden vernieuwd. Het voorgestelde project zal de herwaardering van de hele buurt nog versterken. We hebben bewust gekozen voor diverse types van woningen in verschillende prijsklassen, in het bijzonder voor grote gezinnen. Dit gevarieerde aanbod bevordert immers de sociale mix en cohesie in de buurt”, besluit schepen van Wonen en Stadsvernieuwing Karel Geys.