‘Muide Meulestede Morgen is een uniek stadsvernieuwingsproject, omdat bewoners en Stad Gent hier zeer nauw samen werken aan de toekomst van de wijk’, legt Sven Taeldeman uit, schepen van stadsontwikkeling en -vernieuwing. Bewoners en de Stad lanceerden hiervoor enkele maanden geleden 14 ‘werven’ waarin ze gezamenlijk actief zijn. ‘Eén van die werven is mobiliteit. En vanuit die werf is nu een unieke verkeerstelling gebeurd’, weet Sven.

Eind januari 2017 verspreidden 27 Muidenaars zich over verschillende telposten aan de toegangspoorten van de wijk. Ze telden zowel in het dal als in de spits 70 minuten lang alle voertuigen. Om de stromen te kunnen begrijpen, noteerden ze ook de nummerplaten. Een verkeerstelling op deze schaal is vrij uniek. ‘Het is straf dat de wijk zo veel vrijwilligers kon optrommelen voor twee intensieve telsessies van 70 minuten aan één stuk’, zegt Sven. Ze noteerden maar liefst 12.583 nummerplaten. De weergoden trakteerden de tellers dan ook nog eens op mist en nauwelijks 1°C.

Verkeersstromen in kaart

Er zijn twee grote verkeersstromen in de wijk: de Muidepoort en de as Port Arthurlaan – New Orleansstraat. Ruim 2/3 van het verkeer ter hoogte van de telposten is doorgaand (61 tot 83% in de daluren en 63 tot 77% in de spits). Het aandeel van het doorgaand verkeer is hoger in de daluren, aangezien er in de spits ook meer verkeer is van mensen die in en rond de Muide wonen en werken. Het zware vrachtverkeer is goed voor 10% in de daluren. In de spits is dat 3,7%.

De verkeerstelling legde ook twee vreemde verkeersstromen bloot. Een klein aantal auto’s rijdt van Meulestedebrug naar de Muidepoort. Eigenlijk kunnen zij eenvoudiger via de Wiedauwkaai van en naar het centrum. Daarnaast ondervindt de doorstroming van het rondpunt aan de Pauwstraat hinder van de verplichte 'U-turn' die de klanten van de Weba komende van de John F. Kennedylaan moeten maken.

Zwaarbelaste Muidepoort

De Muidepoort speelt de rol van een echte stedelijke invalsweg en kent daardoor de zwaarste druk. Daar passeerden 748 zuiver doorgaande voertuigen op 70 minuten tijdens de daluren. In de spits waren er dat nog eens ruim 200 meer.

'Dit verkeer belast de wijk onnodig, ze passeren er enkel. Wij kijken daarom hard uit naar de komst van de Verapazbrug over de Oude Dokken', weet Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. ‘In principe zal het doorgaand verkeer dat nu de Muidebrug neemt in de toekomst via de Afrikalaan en de Verapazbrug van en naar de ring en het centrum rijden. Volgens de huidige planning van de Vlaamse Overheid beginnen de bouwwerken in 2018 en zullen ze twee jaar duren.’

Op de as Port Arthurlaan – New-Orleansstraat is er nauwelijks een verschil in verkeersdrukte tussen dal en spits. Dat betekent dat de as haar maximale capaciteit heeft bereikt. Het kruispunt aan de Zeeschipstraat bepaalt de doorstroming. De Stad geeft deze cijfers mee aan de provincie, die een studie opstart over het verbeteren van de voorlopige zuidelijke havenring.

Rustige woonstraten

Tegen de verwachtingen in rijdt er door de woonstraten in de wijk weinig verkeer dat daar geen bestemming heeft. Alleen wanneer de Meulestedebrug openstaat en wanneer er een file ontstaat in de New-Orleansstraat neemt een aantal auto’s een binnenweg. Vaak is dit dan aan een hoge snelheid waardoor ook dit verkeer hinder en onveiligheid meebrengt. De Meulesteedsesteenweg, de Voorhavenlaan en de Meeuwstraat ondervinden die hinder het meest. Met hun breed profiel liggen daar meer mogelijkheden voor bewoners, die nu onderbenut blijven.

'Binnen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen gaan bewoners en stadsdiensten nu samen aan de slag met de resultaten. Ze zullen ingrepen op korte en lange termijn bedenken voor een betere mobiliteit in en rond de wijk', besluit Sven.