Als het aan Michèle Hostekint ligt, dan kan West-Vlaanderen eindelijk werk maken van de uitbouw van warmtenetten op basis van restwarmte of hernieuwbare energie. Via een amendement op het Energiedecreet dat vandaag wordt gestemd, werkt ze samen met collega-Vlaams parlementslid Bart Martens (sp.a) de belangrijkste hinderpaal voor dergelijke netten uit de weg.

 

In Roeselare heeft de afvalintercommunale MIROM (Milieuzorg Roeselare-Menen) reeds jaren geleden een kilometerslang stadsverwarmingsnet aangelegd met restwarmte opgewekt uit de verbranding van huisvuil. Het is zowat het enige stadsverwarmingsnet in Vlaanderen dat vandaag op de meest efficiënte manier energie kan verdelen. Ondermeer het Heilig-Hartziekenhuis, de REO-Veiling, een aantal scholen, het Stedelijk Zwembad, CC De Spil en het appartementgebouw Zilverberg zijn op dit stadsverwarmingsnet aangesloten.

Michèle Hostekint: "MIROM heeft nog tal van uitbreidingsplannen. Er is immers nog voldoende capaciteit om honderden woningen van verwarming te voorzien. Maar die plannen worden op vandaag bemoeilijkt door de bepalingen in het Energiedecreet die netbeheerders decretaal verplichten om in woongebieden de aansluitbaarheidsgraad van woningen en gebouwen op het aardgasnet uit te breiden. Die verplichte toename van de aansluitbaarheidsgraad zorgt voor een grote druk om overal aardgasleidingen te voorzien, ook waar warmtenetten mogelijk zijn of waar door energieneutraal bouwen geen nood meer is aan aardgasvoorziening".

Hoe absurd die huidige situatie is wordt geïllustreerd bij de realisatie van een nieuwbouw woonproject op de voormalige site van het Diosecaan Centrum Licht en Ruimte in de Oostnieuwkerkesteenweg. Daar hebben Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel en projectontwikkelaar Dumobil een PPS-project opgezet voor de bouw van 60 sociale appartementen en 12 sociale woningen naast 32 privé-koopwoningen. In totaal 104 wooneenheden.

"De promotoren wilden maar al te graag op het bestaande stadsverwarmingsnet aansluiten, vermits de Noord-Zuid verbinding dwars door het project op de bouwsite passeert. De plannen voor  een C02 neutrale wijk worden echter gefnuikt door de bestaande regelgeving, die netbeheerder Eandis verplicht om in woongebieden de aansluitbaarheidsgraad van woningen en gebouwen op het aardgasnet uit te breiden", aldus Michèle Hostekint.

Om hierop te anticiperen werd een amendement ingevoegd in het Energiedecreet dat vandaag in de energiecommissie wordt goedgekeurd. Hierin wordt bepaald dat ook gebouwen in straten, wijken of gebieden waar men kiest voor een warmtenet, een biogasnet of voor een autonome warmtevoorziening, meegeteld worden als aansluitbare gebouwen. Op die manier vervalt de verplichte uitbreiding van het aardgasnet in deze zones.

"Door het wegwerken van deze hinderpalen staat niets de uitbouw van warmtenetten op basis van restwarmte of hernieuwbare energie nog in de weg", aldus Michèle Hostekint, die pleit om ook elders in West-Vlaanderen warmtenetten aan te leggen daar waar het mogelijk is. Een nieuwe steunregeling voor groene warmte en restwarmte van Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche wil dergelijke projecten ook sterk aanmoedigen. Zo staan er reeds een aantal projecten in de steigers: naast De Blauwe Reiger in Brugge zijn er ook verregaande plannen in Kuurne-Harelbeke en Zandvoorde (Oostende). "Hoe kan je blijven verantwoorden dat we massaal gratis energie de lucht inblazen terwijl de energieprijzen stijgen en voor meer en meer mensen onbetaalbaar worden?"

Ook MIROM kan nu eindelijk verder werk maken van de uitbreiding van haar stadsverwarmingsnet. Bovendien heeft MIROM nog voldoende capaciteit om nog enkele honderden andere gezinnen aan te sluiten op het stadsverwarmingsnet. Projectontwikkelaar Dumobil en SHM De Mandel hebben al te kennen gegeven met het project te willen doorgaan. Straks kunnen nieuwe bewoners in de wijk zich verwarmen met restwarmte opgewekt uit de verbranding van huisvuil.