"De actie in de gemeenschapsinstellingen is een symptoom van een onderliggende kwaal”, zegt Freya Van den Bossche. “De ellendig lange wachtlijsten en wachttijden gecombineerd met lineaire besparingen bij private jeugdhulpinstellingen zorgen ervoor dat dat zij het steeds moeilijker hebben om jongeren met een complexe problematiek toch op te vangen. De extra middelen die minister Vandeurzen hier en daar probeert vrij te maken zijn niet meer dan een pleister op een houten been. Zo pakt hij dit jaar groot uit met een extra investering voor de opvang van 35 jongeren, terwijl er bijna 7.500 jongeren op een wachtlijst staan voor intensieve hulp. Bijna 800 onder hen staan zelfs al meer dan vier jaar op die wachtlijst. Dat is het organiseren van de problemen."

Dat er een tekort is aan opvang voor jongeren met een psychiatrische problematiek is ook al langer bekend, maar zij zijn het slachtoffer van ministers De Block en Vandeurzen, die naar elkaar wijzen voor een oplossing.

"De Block bestond het zelfs te verklaren dat er geen tekort is aan bedden in de kinderpsychiatrie, laat staan dat er daar dringend inspanningen nodig zijn. Dat ruikt, gegeven de wachtlijsten, naar schuldig verzuim."

Van den Bossche besluit met een oproep: "De tijd van het morrelen in de marge is allang voorbij. We hebben enkele reorganisaties van de jeugdhulp achter de rug. Wat er niet gebeurd is, is het vrijmaken van voldoende middelen om de jongeren eindelijk de hulp te geven waar ze recht op hebben. Vandeurzen moet op tafel kloppen: het moet maar eens gedaan zijn.”