Momenteel kunnen slechts weinig mensen die van de privésector overstappen naar het onderwijs, al hun anciënniteit meenemen. Vanaf september verandert dat. Dan kan iedereen die de overstap maakt naar het kleuter- of leerplichtonderwijs tot 20 jaar geldelijke anciënniteit meenemen. Als het gaat het om mensen die zowel voor de overheid als in de privé-sector hebben gewerkt, dan hebben ze recht op geldelijke anciënniteit tot 25 of 27 jaar. De regelgeving zal niet gelden voor het administratief personeel.

Onderwijsminister Pascal Smet: “Door dit besluit brengen we meer ervaring uit de privé in onderwijs en bieden we een mooie manier om het toekomstig lerarentekort aan te pakken. Dit zal het lerarenkorps versterken. Een goede combinatie van onderwijservaring met privé-ervaring zal tot nog beter onderwijs leiden.”