Sinds de 6de staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor sociale inschakelingseconomie (SINE) en heeft ze hiervoor 57 miljoen euro ontvangen. Toch weigert Minister Homans deze middelen in te inzetten voor dienstenchequebedrijven. Zo dreigen er 6.000 jobs verloren te gaan. Onze partij heeft de problematiek van de extra ondersteuning (SINE) voor poetshulpen met dienstenchequebedrijven al verschillende keren op de agenda gezet, zowel in de commissies als in de plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement. “De starre houding van minister Homans om geen oplossing te zoeken en niet te luisteren naar concrete voorstellen, zet 6.000 jobs op de helling. Jobs van mensen die net een extra steuntje nodig hebben om op de arbeidsmarkt te geraken en vandaag geen alternatief hebben,” zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders. “Dit terwijl het duidelijk is dat de minister kan vermijden dat deze jobs verloren gaan. Daarom vragen we de minister met oplossingen te komen. Wij zullen ondertussen oplossingen blijven voorleggen om te zorgen dat de 6.000 jobs niet moeten verdwijnen.”

Daarnaast betreurt Beenders dat de sector nog geen informatie heeft gekregen van de minister en dat ze met haar beslissing ervoor zorgt dat de getroffen ondernemingen geen gelijke berechting hebben gekregen. Sommige bedrijven verliezen tegen de zomer hun subsidies, anderen binnen 3 jaar. De criteria waarop deze beslissingen gebaseerd zijn totaal onduidelijk.

“De regering zegt misschien wel dat zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt moeten zijn en komen, maar in de praktijk doen ze net het omgekeerde”, besluit Rob Beenders.