Op maandag 8 januari 2018 starten in het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat de werkzaamheden voor de oprichting van twee nieuwe publieke functies, nl. een Studentenhuis en een Vrijzinnig Huis.

Om dit te realiseren wordt het bestaande gebouw volledig gerenoveerd en er wordt een tuinpaviljoen bijgebouwd. De klemtoon bij het project ligt op een functioneel gebruik en op duurzaamheid. Kaderend in het Klimaatplan van Brugge, wordt er gestreefd naar een bijna energie neutraal (“BEN”) gebouw.

In het Studentenhuis kunnen studentenverenigingen van alle hogescholen in Brugge vergaderen, de studenten kunnen er in alle stilte studeren en elkaar ontmoeten in de ontspanningsruimte. In de akoestisch ontkoppelde fuifzaal (met een maximum capaciteit van 200 personen) kunnen ze ook allerlei activiteiten en ook fuiven organiseren. Er komt ook een studentenloket waar alle studenten terecht kunnen met hun vragen.

Het Vrijzinnig Huis zal de locatie worden waar de professionele dienstverlenende instanties van de vrijzinnige gemeenschap zoveel mogelijk gegroepeerd worden. Daaraan gekoppeld zal de vrijzinnige gemeenschap op de site ook de mogelijkheid krijgen om verschillende activiteiten en plechtigheden te organiseren, o.a. in de nieuwe polyvalente zaal.

Het feit dat het gekend gebouw aan de Hauwerstraat blijft behouden is een voorbeeld van duurzaam omgaan met het bebouwd patrimonium. Het behoudt zijn vertrouwd gabarit, maar wordt in een volledig nieuw ‘jasje’ van rode baksteen gestoken, geïnspireerd op de gebouwen in de dichte omgeving. Met een minimum aan ingrepen wordt het gebouw van 1975 klaargestoomd voor de volgende decennia, binnen de huidige eisen van energiezuinigheid en comfort. Het tuinpaviljoen komt in de plaats van de fietsenberging en is geïnspireerd op een 18e-eeuwse ‘folie’, zoals gekend van de orangerie van huis De Halleux in de Oude Burg.

Doel

Brugge evolueert verder in de richting van een studentenstad en dit vereist de juiste voorzieningen. Ook de vrijzinnige gemeenschap had nood aan een geschikte hedendaagse accommodatie. Vanuit het oogpunt van duurzaam ruimtegebruik zullen beide functies verenigd worden in eenzelfde project. Er is voldoende ruimte beschikbaar op de site om aan alle noden van elke doelgroep te voldoen en beide functies zullen autonoom van elkaar kunnen functioneren.

Het stadsbestuur geeft hiermee nogmaals nieuwe impulsen voor de herwaardering van de buurt en de stapsgewijze vernieuwing van de Beurssite. Samen met de heraanleg van ’t Zand valt dit binnen de uitgestippelde traject om het West-Brugge kwartier terug aan het historisch centrum van Brugge te linken.

Timing en budget

Op 8 januari 2018 start de aannemer Artes Depret uit Zeebrugge met de werkzaamheden. Deze zullen ongeveer 15 maanden in beslag nemen. De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 4.908.356€, waarvan Stad Brugge voor 47,68% instaat en de vrijzinnige gemeenschap voor 52,32%.

Werken

Het ontwerp en de werkzaamheden gebeuren onder leiding van de diensten Patrimoniumbeheer Gebouwen en Elektromechanica, met medewerking van Studiebureau De Klerck (stabiliteit, technieken en EPB verslaggeving) en Tractebel Engineering (akoestiek). De veiligheidscoördinator is AB-Solid – Advipex bvba uit Gent.

Door de werfinrichting worden vijf parkeerplekken in de Hauwerstraat ingenomen: vier plekken tegenover het voormalig politiecommissariaat en één op de hoek met Hotel NH Brugge. Op het binnenplein wordt er een kraan geplaatst.

Werfverkeer

Het werfverkeer rijdt van 8 januari tot 1 maart 2018 via de Unescorotonde, Koning Albert I-laan richting Sint-Michiels, vervolgens Hendrik Consciencelaan, Boeveriestraat, Maagdenstraat tot in de Hauwerstraat. Omgekeerd verlaat het werfverkeer de Hauwerstraat via de Hendrik Consciencelaan naar de Koning Albert I-laan en vervolgens naar Sint-Michiels.