In Leuven starten de inschrijvingen in de kleuter- en lagere scholen op maandag 5 mei, maar dat weerhield een heleboel ouders er niet van om gisteren al te gaan kamperen aan hun favoriete school.

Basisschool De Ark is elk jaar bij de eerste scholen waar er gekampeerd wordt, maar meestal beperkt dat kamperen zich tot een drietal dagen. Dit jaar waren de geïnteresseerden er wel erg vroeg bij. Gisterochtend om iets voor 8 uur, tien volle dagen voor de start van de inschrijvingen, doken de eerste ouders op. Tegen 12 uur bestond de wachtrij al uit 12 personen, en dat aantal groeide in de loop van de dag nog aan. De ouders beslisten gezamenlijk om geen verklaringen af te leggen, maar de directeur van de kleuterschool, Sander Van de Poel, wilde dat wel. "We hebben dit jaar iets meer dan 70 vrije plaatsen in de kleuterschool maar 53 van die plaatsjes worden al ingenomen door broers en zussen (die krijgen voorrang, red.)." Overdag zitten de ouders voor de school maar 's avonds mogen ze binnen, om op een veilige manier te kunnen overnachten. "Als de mensen hier staan, willen we hen toch een minimum aan comfort bieden. Wij zijn trouwens al enkele jaren voorstander van een digitaal inschrijvingssysteem."

Dichtbij huis naar school

Een stelling die schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a) bijtreedt. "Ik vind kamperen discriminerend", zegt Ridouani. "Want niet iedereen heeft de tijd en de luxe om een week aan de schoolpoort te zitten of om grootouders op te trommelen. Jammer genoeg beseffen de mensen niet dat de stad weinig sleutels in handen heeft om het probleem op te lossen. De Vlaamse overheid zou aan haar steden en gemeenten de bevoegdheid moeten geven om zelf voorrangscriteria en inschrijvingsregels vast te leggen, maar op dit moment is dat niet het geval. Vandaag ligt alles in handen van het Lokaal Overlegplatform (LOP), dat alle scholen verenigt. Zo wil ik heel graag het voorrangscriterium 'afstand tussen woning en school' laten gelden: kinderen moeten dicht bij huis naar school kunnen gaan. En verder wil ik het kamperen liever vervangen door een digitaal inschrijvingssysteem. Maar er zijn nog altijd scholen die niet meewillen. En vermits het LOP enkel wil werken met een consensus van alle scholen, willen we nu al met een proefperiode starten in de scholen die mee willen, zoals De Ark."

 Kirsten Bosmans


© 2014 De Persgroep Publishing (Het Laatste Nieuws)