“Zelfs in landelijke gemeenten zoals Heist merken we dat het centrum soms vastloopt door het teveel aan auto’s. Daarom willen we een fietsbeleidsplan ontwikkelen in samenspraak met de bevolking. Ik heb een startnota geschreven. Ik hoop dat die aangevuld wordt en dat er na inbreng van onze inwoners een breed gedragen tekst komt. Iedereen met ideeën om de situatie te verbeteren mag ze mij bezorgen. Ook belangrijke spelers als de scholen, de politie en de Fietsersbond zullen hun inbreng geven. Met de uitvoering van deze aanbevelingen, moet onze gemeente dé fietsgemeente van de regio worden. Voor minder ga ik niet”, aldus David Geerts.

De plannen om deze legislatuur kilometers nieuwe fietspaden aan te leggen waren er natuurlijk al. Maar daar mag het volgens Geerts niet alleen bij blijven. “We hebben de plannen uitgewerkt en de budgetten opzijgezet om in grote mate te investeren in nieuwe fietspaden, maar ik wil het veel breder bekijken om te zien hoe we het fietsen aantrekkelijker kunnen maken.” De doelstellingen moeten nu nog verder uitgewerkt worden in concrete actiepunten.

“We gaan voor een goed fietsroutenetwerk met fietspaden, fiets-o-strades, schoolfietsroutes, trage wegen enzovoort. Daarnaast willen we nog meer inzetten op het onderhoud van fietspaden en randinfrastructuur zoals banken en fietsenstallingen. Het fietscomfort moet ook omhoog door betere materiaalkeuzes, minder borduren en betere doorsteken. Ook het veiligheidsaspect is een doelstelling, met extra aandacht voor schoolomgevingen, kruispunten en fenomenen als de dode hoek.

“Ik wil ook een echte fietscultuur introduceren. Maandag openen we onze blue-bikes aan het station, maar ik denk ook nog aan deelfietsen, bakfietscommunity’s, elektrische fietsen stimuleren bij bedrijven, enzovoort.” Het plan zal deze zomer verder uitgewerkt worden, zodat het in het najaar kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad.