Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor circa 40% van het zwerfafval. De kosten (circa 16 euro per inwoner in Vlaanderen) voor het opruimen en verwerken van zwerfafval is voor 90% op rekening van lokale besturen. Raadslid Ives Goudeseune pleitte er op de vorige gemeenteraad dan ook voor dat Ieper zou toetreden tot de “Statiegeldalliantie” en echt werk te maken van de strijd tegen zwerfvuil. De Stad deed ondertussen het nodige om toe te treden.

Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en een betere recycling van waardevolle materialen. Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen meer dan 37 landen en regio's waar het al ingevoerd is (o.a. Zweden, Noorwegen, Finland, Malta, Australië, Duitsland, Californië). Deze bestaande statiegeldsystemen zijn kostenefficiënt, technisch en juridisch solide gebleken.

sp.a diende in het Vlaams parlement al een resolutie in voor de invoering van statiegeld. Er is bovendien een groot maatschappelijk draagvlak voor statiegeld. Volgens een enquête van Test-Aankoop zijn negen op de tien Vlamingen bereid om blikjes en petflessen naar de winkel terug te brengen om het statiegeld te recupereren.   

Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven sloten zich aan bij de statiegeldalliantie. Deze alliantie roept Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege op om zo snel mogelijk een statiegeldsysteem voor blikjes en petflessen in te voeren in Vlaanderen. Zo’n systeem kan volgens een studie van OVAM het zwerfvuil met 40% doen afnemen. Vandaag kost zwerfvuil de Vlaamse gemeenten jaarlijks meer dan 100 miljoen euro. De natuurvereniging Natuurpunt en 7 Vlaamse steden en gemeenten sloten zich ondertussen aan bij de Statiegeldalliantie. Afvalintercommunales Limburg.net en het IVVO zijn ook reeds partners van de alliantie.

Dat deze twee afvalintercommunales pleiten voor statiegeld geeft aan dat het thema de afvalsector beroert in alle hoeken van het land, van Limburg tot aan de kust.