OUDENBURG– Het stadsbestuur van Oudenburg sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Daarmee spoort ze de Vlaamse regering aan om statiegeld in te voeren op plasticflesjes en blikjes om zo zwerfvuil te verminderen. 

 

De Statiegeldalliantie ijvert in België en Nederland samen met gemeentebesturen, bedrijven en verenigingen uit het middenveld voor de invoering van statiegeldop eenmalige drankverpakkingen, petflessen en blikjes. Volgens OVAM (deOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) vertegenwoordigen deze verpakkingentot 40% van het totale volume zwerfvuil in onze straten, de natuur, de bermen, of waterlopen. “Ondanks alle inspanningen blijft zwerfvuil een enorm probleem. Daarom zijn we ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld het zwerfvuil ende nefaste invloed ervan op de natuur en het straatbeeld aanzienlijk zalverminderen”, zegt schepen van milieu Ulrike Vanhessche. Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Dat zou moeten leiden tot minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voorlokale overheden en een betere recycling van waardevolle materialen. Ook het stadsbestuur van Oudenburg sluit zich aan bij de alliantie en vraagt de Vlaamseregering om werk te maken van de invoering van statiegeld. “Dit is eensymbolisch signaal pro statiegeld en heeft geen financiële gevolgen”,verduidelijkt de schepen van milieu.