De komende maanden zullen verschillende wegen en parkings een nieuwe toplaag krijgen. Ook het wegdek in de Stationsstraat wordt vernieuwd.  Naast enkele verzakkingen brokkelde het asfalt ook meer en meer af.  Zeker voor fietsers is dit gevaarlijk.  Van deze overlagingswerken wordt gebruik gemaakt om de fietssuggestiestroken opmerkelijk te verbreden.  Deze maatregel moet –samen met de installatie van een verkeerslicht op het kruispunt Kloosterstraat-Molenstraat- het fietsen in de Stationsstraat tegen het begin van het nieuwe schooljaar veiliger maken.

Naast de Stationsstraat zullen ook de parkings achter de loods van de Technische Dienst en aan de begraafplaats van Heikant opnieuw worden geasfalteerd.

Ook het recreatief fietspad achter de Marantvijver (Raaiberg) en een gedeelte van de Brabantsedreef (Essen-Hoek) krijgen een nieuwe verharding.

De werken worden geraamd op € 445.000,00.

Het fietspad tussen het Schanker en Over d’Aa dat naast de Kleine Aa ligt is in slechte staat. Dat komt vooral door wortelopdruk van de bomen.  Voor dit fietspad, maar ook voor het fietspad ‘De Vondert’ maakt de technische dienst van de gemeente een apart dossier om deze op te waarderen.