De Schepen van economie bevestigde zijn initiatief en stelde verder: ‘ Dit was één van de aanbevelingen van het onderzoeksbureau Sirris rond het Gentse digitale ecosysteem. In een studie verwijzen zij naar Startup Delta als best practise, een succesvolle samenwerking tussen verschillende Nederlandse steden. Tijdens de eerste samenkomst gaf iedere stad een toelichting over de eigen reeds genomen initiatieven rond start ups. Het initiatief werd zeker positief onthaald door de verschillende delegaties. Naderhand werd ook grote bereidheid getoond om hierrond verder samen te werken. Het besef dat we door de krachten te bundelen, ons beter kunnen positioneren, was overduidelijk. Er werd dan ook afgesproken dat er een opvolgvergadering wordt georganiseerd om meer in detail na te gaan rond welke concrete thema’s en acties er kan samengewerkt worden. Als eerste ideeën werden genoemd: internationale positionering, uitbouwen database, gezamenlijke promotie via missies en beurzen, deelname aan Europese en internationale projectoproepen. Dit alles zal nu verder worden onderzocht door de vertegenwoordigers van de verschillende stedelijke diensten’.