In totaal 2.362 gezinnen zijn vorig jaar afgesloten van drinkwater wegens wanbetaling. Dat cijfer ligt drie keer zo hoog als in 2009. Een belangrijke oorzaak: de stijging van de waterfactuur. Onthutsende cijfers, zegt Michèle Hostekint.

"Het is schrijnend vast te stellen dat vandaag, op Wereldwaterdag, niet iedereen in Vlaanderen toegang heeft tot drinkwater. Nochtans is dit een basisrecht voor iedereen", meent Vlaams sp.a-Parlementslid Michèle Hostekint. De waterprijs de voorbije jaren, sinds de invoering van de integrale waterfactuur, spectaculair gestegen. In de periode 2005-2010 is de waterfactuur gemiddeld met 54 procent gestegen, zo becijferde de Vlaamse Milieumaatschappij.

De opmerkelijke stijging is vooral toe zoeken bij AWW (Antwerpen) waar in 2010 liefst 1.281 gezinnen werden afgesloten wegens wanbetaling. Ook bij PIDPA (Provincie Antwerpen) is er een opmerkelijke stijging vast te stellen van 179 afsluitingen in 2009 naar 338 afsluitingen in 2010. Ook bij andere drinkwatermaatschappijen is er een spectaculaire stijging van het aantal afsluitingen. Soms zelfs een verviervoudiging.

"Er is een duidelijk verband tussen die gestegen waterprijs en het aantal afsluitingen”, concludeert Hostekint uit de cijfers die ze kreeg van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. “Want ook bij bijna alle andere drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen zien we het afgelopen jaar een sterke stijging van het aantal afsluitingen".

"Na de stijging van ons energiefactuur, voedsel en prijzen van verzekeringen, stijgt ook onze waterfactuur. Meer en meer gezinnen voelen dit elke dag.  We kunnen niet toleren dat mensen geen toegang hebben tot water. Ik vraag een plan van aanpak van Minister Schauvliege om te voorkomen dat duizenden gezinnen zonder water vallen", meent Hostekint.