'Een recordaantal aanvragen om gezinnen af te sluiten van drinkwater in 2013.' Zo communiceerde Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege afgelopen weekend. In 2013 dienden de 13 Vlaamse drinkwaterexploitanten bij de Lokale Adviescommissies 31.351 aanvraagdossiers in tot afsluiting van drinkwater. Een stijging van 27 procent ten opzichte van het jaar voordien. “Niet onmiddellijk een bericht om trots mee uit te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint. “De statistieken bevestigen de trend van de afgelopen jaren: steeds meer Vlaamse gezinnen kunnen de drinkwaterfactuur niet meer betalen”, aldus Hostekint. Meer dan 30.000 gezinnen dreigen afgesloten te worden van drinkwater. De vorige Vlaamse regering heeft wel een aantal maatregelen genomen om hieraan tegemoet te komen, maar het actieplan schiet duidelijk te kort. Er zijn dan ook dringend bijkomende sociale correcties nodig. Water is levensnoodzakelijk en een basisrecht dat we iedereen moeten blijven garanderen.” “Maar wat doet deze regering Bourgeois? Net het omgekeerde. Ze besliste om de gratis levering van drinkwater te begraven per 1 januari 2016. En het perverse effect is dat het net de meest kwetsbare gezinnen zijn die daarvan de dupe zijn. De gevolgen zullen dan ook ernstig zijn. Vlaanderen draait de klok met één pennentrek 20 jaar terug en dreigt zo enkele tienduizenden gezinnen in waterarmoede te storten”, besluit Michèle Hostekint.