GRAS staat voor GRoene en Avontuurlijke Speelplaatsen. Een actie van het Gentse stadsbestuur waarbij basisscholen gestimuleerd worden om onaantrekkelijke, soms zelfs gevaarlijke, meestal stenen speelruimte om te vormen tot een warme, meer bespeelbare groene ruimte. Leerkrachten en ouders werken samen om tot goede voorstellen te komen. Deze komen dan in aanmerking voor ondersteuning en een stadsubsidie van 3.000 euro. “We zien dat zowel grote als kleine scholen (netoverschrijdend) en scholen met een hoog of laag aantal SES-leerlingen (Sociaal Econ. Status gezinnen) een GRAS realiseren. De aanwezigheid van speelgroen in het ontwerp is een belangrijk criterium voor de GRAS-jury, maar eveneens het voorleggen van een degelijk dossier is van belang. Beide criteria zijn niet los te koppelen van elkaar.” antwoordt onderwijsschepen Decruynaere. In 39 scholen, goed gespreid over de stad, kunnen de kinderen reeds spelen in zo’n groenere omgeving terwijl nog 19 scholen met de (creatieve) dossiervorming bezig zijn. “Zo wordt de speeltijd prettiger voor de spelende kinderen” vindt Astrid. Samen met de betrokken sp.a schepenen Tom Balthazar en Martine De Regge gelooft zij sterk in dergelijke investeringen. Tegelijk volgt De Bruycker de realisatie van de speelruimtes in de binnenstad op, een soortgelijk initiatief.