De inwoners van Schaarbeek maken steeds meer gebruik van het interpellatierecht dat burgers in de gemeenteraad hebben. Dit heeft te maken met de versoepeling van regels die recent werden goedgekeurd. Maar ook met de maatschappelijke betrokkenheid en de onvrede van de inwoners met een aantal beslissingen van het College.  

Er waren al interpellaties mbt de nieuwe vergunning voor het gemeentelijk containerpark in de Waelhemstraat, het prijzenbeleid van Kinetix en het gemeentelijk mobiliteitsplan. De inwoners konden hun grieven uiten, maar hun argumenten werden even snel als radicaal van tafel geveegd  door het College en men ging over tot de orde van de dag.

 

De antwoorden van het College waren weinig bemoedigend voor de inwoners. Met anderhalve minuut repliektijd per fractie kan de oppositie ook nauwelijks gewicht in de schaal leggen.

 

 

Interpellatie over Tram 55 !

 

De repliek van de socialistische fractie :

 

de fractie feliciteert dhr Vekemans voor het initiatief. Reeds in februari 2007 hebben we het college attent gemaakt op dit probleem. Als regelmatige gebruiker van tram 55 kan ik de klachten van het Wijkcomité enkel bevestigen.

Tram 55 is een belangrijke lijn die dichtbevolkte wijken van Schaarbeek en Evere bedient. De keuze voor het openbaar vervoer wordt echter op deze lijn niet beloond. Integendeel, de gebruikers zijn er tijdens de week en ’s weekend, ’s avonds en overdag opeengepakt als sardienen in een blik.

 

Deze lijn heeft dringend nood aan :
-          een hogere regelmaat
-          een hogere capaciteit
-          meer veiligheid
-          technologische hulpmiddelen die de snelheid kunnen verhogen

De huidige maatregelen in het Gemeentelijk mobiliteitsplan en de MIVB m.n. de inzet van nieuwe tram 3000 bieden slechts oplossingen op korte termijn, hun effect zal snel uitgewerkt zijn en dan komt men terug met voor dezelfde problemen te staan.

 


Hoe staat het trouwens met de aanwerving van “les APS Sécurité” die door het Gewest worden gefinancierd en o.a. op deze lijn ingezet kunnen worden?

 


Het wordt dus hoog tijd dat we alvast binnen de gemeente starten met de discussie over het ondergronds gaan met een aantal lijnen in Schaarbeek, oa lijn 55, vanaf het Liedtsplein tot en met Helmet. En dat we op lange termijn voldoende ambitieus durven te zijn op vlak van het aanbod aan openbaar vervoer. Pistes die bijvoorbeeld door de VLD naar voor geschoven worden mbt uitbreiding van de metro tot in Schaarbeek moeten ernstig in overweging genomen worden.