De gezinnen van Ronse krijgen al maanden de ene factuur na de andere te verwerken. De beslissingen van de regeringen maakten een aantal basisproducten zoals elektriciteit en water fors duurder. Het lokaal bestuur deed er met onder meer de stijging van de algemeen gemeentelijke heffing, een kostelijke pampertaks en het verdubbelen van de prijs voor de bus nog een hoop bovenop. Gevolg: steeds meer mensen maken schulden en moeten noodgedwongen bij het OCMW aankloppen voor een ondersteuning.

Uit de cijfers die sp.a OCMW-fractieleider Sylvie Miclotte opvroeg (zie bijlage), blijkt dat sedert 2012 het aantal dossiers steeg met 40%. In het profiel van de cliënten ziet men een sterk groeiende groep van alleenstaanden en zelfstandigen. Ook zijn er veel meer mensen die na een geslaagde begeleiding toch nog een 2de dossier moeten opstarten.

Wij vroegen het bestuur dan ook om de cel schuldbemiddeling uit te breiden en meer in te zetten op zowel preventie als nazorg. In tal van andere steden lopen hieromtrent goede projecten zoals het financieel educatief project ‘In Balans’, waarbij jongeren in het secundair onderwijs wordt geleerd om beter om te gaan met geld. Verder dringen zich duidelijk structurele maatregelen op om de financiële draagkracht van de Ronsenaars te versterken. Een sterker tewerkstellingsbeleid en het herzien van de vlakke prijsverhogingen die ze heeft ingevoerd, zou een eerste stap in de goede richting zijn.

We hopen dat de OCMW-voorzitter hieraan gevolg zal geven.