Het Laatste Nieuws - 25 september 2015: Meer dan 225.000 Vlamingen hebben vorig jaar hun bijdrage voor de zorgverzekering niet tijdig betaald. De groep wanbetalers groeit: het Vlaams Zorgfonds heeft ruim de helft meer boetes uitgeschreven.

Elke maand ontvangen tienduizenden zorgbehoevenden een uitkering van 130 euro, voor onder meer persoonlijke verzorging of de aanpassing van hun woning. Dat geld is afkomstig van de zorgverzekering, een bijdrage van 50 euro die elke Vlaming jaarlijks moet storten. Maar niet iedereen betaalt tijdig zijn bijdrage, blijkt uit een antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een parlementaire vraag van Els Robeyns (sp.a). Wanbetalers - mensen die drie jaar op rij niet of te weinig betalen - krijgen een boete van 100 tot 250 euro. Vorig jaar moest het Vlaams Zorgfonds in totaal 25.952 boetes uitschrijven - ruim de helft meer dan in 2013 en goed voor een totaalbedrag van zeker 2,55 miljoen euro.

Bijdrage verdubbeld

Vooral leden van de Vlaamse Zorgkas (59%) en CM (22%) hebben een boete in de bus gekregen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft momenteel "niet echt zicht" op waarom vorig jaar 225.000 Vlamingen niet of niet tijdig betaalden. Parlementslid Robeyns vreest alvast dat de groep wanbetalers dit jaar verder groeit, omdat de bijdrage sinds januari is verdubbeld. "Wij vragen minister Vandeurzen om te onderzoeken hoeveel wanbetalers in armoede leven. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat diegenen die het al moeilijk hebben, nog meer in de problemen komen?"

Tekst: artikel verschenen in het Laatste Nieuws op 25/9/2015 (Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden)