Raadsleden Anne Schiettekatte en Astrid De Bruycker kregen langs verschillende kanalen en met betrekking tot verschillende locaties vragen tot inrichting van ‘boerenmarkten’.

Verschillende bewoners van zowel de omgeving van het Malpertuusplein, als bewoners in St.-Amandsberg zijn vragende partij voor de inrichting van een maandelijkse (boeren-)markt.

Dit is voor vele bewoners een mogelijkheid om de sociale contacten uit te breiden en tegelijk ook gezonde en goede voeding dichtbij aan te kopen.

Daarom informeerden Anne & Astrid bij schepen Peeters naar de plaats, frequenties, eventueel uitbreiding en de rol van het stadbestuur in de organisatie van boerenmarken.

 

Het antwoord van schepen Peeters.

We beschikken in Gent momenteel over negen boerenmarkten en een biomarkt, allen wekelijks:

  • Zone achter Centrumplein, Ledeberg: woensdag

  • Heilig Hartplein, Sint-Amandsberg: woensdag

  • Kerkstraat, Gentbrugge: woensdag

  • Vogelenzang: donderdag

  • Oostakkerdorp, Oostakker: vrijdag

  • Oude Bareel, Sint-Amandsberg: vrijdag

  • Spijkstraat – Halve Maanstraat, Sint-Amandsberg: zaterdag

  • Redersplein, Meulestede: zaterdag

  • Charles de l’Epéeplein: zondag

  • Koningin Maria Hendrikaplein: zondag

Er kwamen deze legislatuur vier boerenmarkten bij: Oostakkerdorp, Redersplein, Centrumplein en het Heilig Hartplein.

Ook de biomarkt die elke zondag doorgaat op het Koningin Maria Hendrikaplein is een markt die deze legislatuur opgestart werd.

De stad organiseert zelf geen boerenmarkten, maar gaat met kandidaat-organisatoren een concessieovereenkomst aan, waarin een aantal voorwaarden opgenomen worden. De concessionarissen zijn dan elk verantwoordelijk voor hun eigen markt en vullen deze ook zelf in.

De stad Gent is boerenmarkten zeker genegen, de stijging van het aantal boerenmarkten tijdens de voorbije legislatuur getuigt daarvan. We houden bij het toekennen van concessies wel rekening met de mogelijke nabijheid van de door de stad georganiseerde wekelijkse markten, waar ook voeding aangeboden wordt. Boerenmarkten worden, ook in het belang van de bewoners, best opgestart in buurten waar weinig marktaanbod is.

Ik heb momenteel geen weet van kandidaat-concessionarissen in de door u genoemde buurten.

Geïnteresseerden kunnen met hun vragen steeds contact opnemen met de dienst evenementen, feesten, markten & foren.