In 2010 hebben 86.477 Belgen een buitenlandse rekening in hun belastingaangifte vermeld. Dat zijn er ruim twintigduizend minder dan het jaar voordien, de daling die werd ingezet in 2007 zet zich voort.  "Dat steeds meer Belgen hun buitenlandse rekeningen opdoeken, bewijst dat internationale fiscale samenwerking loont", zegt sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen. "We hebben geen fiscale amnestie nodig om die kapitalen terug naar ons land te halen."

Uit de cijfers die Van der Maelen opvroeg bij de minister van Financiën blijkt dat 86.477 Belgische belastingplichtigen in 2010 een of meerdere buitenlandse rekeningen vermeldden in hun belastingaangifte. In 2009 waren dat er nog 108.884. Sinds 2007 daalde het aantal buitenlandse rekeningen met 31 procent. "Steeds meer Belgen zien het nut van een buitenlandse rekening niet meer in en repatriëren hun kapitaal", stelt Van der Maelen vast.

De invoering van de Europese spaarrichtlijn in 2005 verplicht banken om hun lokale fiscus in te lichten als ze intresten uitbetalen aan buitenlanders, de belastingdienst brengt vervolgens het ministerie van Financiën van het land van de spaarder op de hoogte. De spaarrichtlijn zorgde aanvankelijk voor een forse stijging van het aantal aangegeven buitenlandse rekeningen, kwestie van de fiscus voor te zijn. Maar in 2007 kwam er een knik, de voorbije vier jaar doekte bijna een derde van de Belgen hun buitenlandse spaarrekening op.

"Hét bewijs dat internationale samenwerking loont", aldus Van der Maelen. "Het wordt steeds moeilijker zwart geld in het buitenland verborgen te houden voor de Belgische fiscus. Een buitenlandse rekening betekent alleen nog een kost als de intresten toch aan de Belgische fiscus worden gemeld. De cijfers tonen aan dat er geen fiscale amnestie is om buitenlandse kapitalen terug naar België te halen." 

 

Buitenlandse Rekeningen

   

2003

                          36 758

2004

                          51 946

2005

                          87 601

2006

                        104 694

2007

                        125 193

2008

                        117 656

2009

                        108 884

2010

                          86 477