Daniël Termont reageert als burgemeester op het artikel over de ontwikkeling van het 'Arteveldepark' in Het Laatste Nieuws en De Morgen vandaag. Hij stuurde volgende reactie naar de pers:

"Ik stel vast dat opnieuw een artikel verscheen in de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen over de ontwikkeling van het ‘Arteveldepark’ (Ghelamco Arena en omliggende ontwikkelingen) waarin enkele fouten en verdachtmakingen staan. Daarom deze reactie:

Het bestaande RUP nr. 60 Akkerhage-Ottergemsesteenweg werd gedeeltelijk gewijzigd onder andere door de bouwhoogte in de ‘gemengde zone’ (dat is de zone met het stadion en de direct aangrenzende zones, evenals de zone van de Brico en de Blue Towers) te verhogen van 20 naar 40 meter. Dat was nodig omwille van de landschappelijk-stedenbouwkundige eenvormigheid van het geheel (aangezien het stadion zelf een pak hoger dan 20 meter zou worden) én omdat Gent nood had aan heel wat extra kantoorruimte.

De Dienst Stedenbouw heeft deze gedeeltelijke wijziging in alle openheid voorgelegd aan de gemeenteraad, met positief advies; de adviescommissie GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, bestaande uit deskundigen) gaf positief advies; de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening gaf positief advies; en ook de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen gaf positief advies nadat bijkomende info was verstrekt op haar verzoek.

De gemeenteraad (27.9.2005) keurde de wijziging unaniem goed op 4 tegenstemmen van de Groen-fractie na (met stemverklaring: ze betreurde dat er geen inrichtingsplan kon worden toegevoegd omwille van juridische redenen).

Voor alle duidelijkheid: die wijziging kwam er zonder ‘politieke tussenkomst’ van welke aard ook. Dat werd mij bevestigd door het diensthoofd van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (dat toen reeds diensthoofd was): de gesprekken over de bouwhoogte van het stadion zijn gevoerd met door een medewerker van de Dienst Stedenbouw met het architectenbureau, op basis van de gewijzigde inzichten die het bureau had tijdens het ontwerpen. Alle documenten die betrekking hebben op deze wijziging waren reeds in alle openheid beschikbaar tijdens de commissie sui generis over de banden tussen het stadsbestuur en de firma Optima.

Wat de rol van David Termont (geen familie van mij) betreft herhaal ik graag wat ik reeds antwoordde aan de journalist die het betreffende artikel schreef: mijnheer David Termont had reeds eind 2002 mijn kabinet verlaten om bij Gedis aan de slag te gaan. Hij was toen al een tijdlang bezig geweest met het stadiondossier en had dus al heel wat expertise verworven. Om die reden hebben de initiatiefnemers van de latere cvba Arteveldestadion (de Stad Gent was daar toen nog op geen enkele manier in vertegenwoordigd) mijnheer David Termont gevraagd om op het dossier te blijven werken. Hij vervulde op dat moment dus geen functie namens de Stad of mezelf."

Daniel Termont
Burgemeester stad Gent

Raadpleeg hier de documenten voor RUP 60 Akkerhage - Ottergemsesteenweg
Bijlage: raadsbesluit goedkeuring wijziging RUP Akkerhage  - Ottergemsesteenweg (27 september 2005)