Nadat het Burgerinitiatief Roomakker uit Tielrode in februari 2017 als eerste burgerinitiatief ooit de gemeenteraad van Temse mocht toespreken, is het een half jaar later reeds de beurt aan het burgerinitiatief van vzw Steendorp Leefruimte.  Zij zamelden, in volle vakantietijd, gemakkelijk voldoende handtekeningen in om spreekrecht aan te vragen.  sp.a Temse vindt het positief dat de burgerinitiatieven de kans krijgen om hun voorstellen via de gemeenteraadsleden publiek te maken en hoopt dan ook op een grondig en eerlijk debat achteraf.

Uit het Nieuwsblad van maandag 14 augustus 2017:

Tijdens de Temsese gemeenteraad van maandag 28 augustus neemt een burger het woord, met de vraag om de geplande nieuwe invulling voor de vroegere steenbakkerij af te keuren. Meer dan 700 inwoners steunden het burgerinitiatief van vzw Steendorp Leefruimte.

De vroegere steenbakkerij in deelgemeente Steendorp ligt er momenteel bij als een verlaten vlakte en daarom is het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Steenbakkerij Steendorp in opmaak. Een privé-ontwikkelaar plant er een lokaal bedrijventerrein, waar ook nog eens ruimte is voor 120 nieuwe woongelegenheden.

Veel Steendorpenaren toonden zich bezorgd toen die plannen bekend raakten. Dat de ongerustheid groot is, bleek toen vzw Steendorp Leefruimte, KWB, Natuurpunt Scousele en de ouderraad van basisschool Sint-Henricus naar AC De Zaat trokken, om daar een stapel met 650 bezwaarschriften te overhandigen. Steendorp Leefruimte zette vorige maand nog een stap verder, door een burgerinitiatief te lanceren. Om gehoord te kunnen worden door de gemeenteraad, moesten minstens 300 handtekeningen verzameld worden. Het werden er, opnieuw met steun van andere Steendorpse verenigingen, uiteindelijk 706. Meer dan het dubbele van wat nodig is.

“We zijn heel tevreden met zoveel handtekeningen”, klinkt het bij Steendorp Leefruimte. “We kregen de handtekeningenactie pas rond 23 juli echt opgestart. We hoopten op 350 handtekeningen, want het is tijdens de vakantieperiode niet eenvoudig om iedereen thuis te treffen. Dat we er dubbel zoveel zouden ophalen, dat had niemand verwacht. Maar tijdens het laatste weekend bleken er heel wat andere verenigingen mee hun schouders onder de actie te hebben gezet.”

Het voorstel werd begin vorige week ingediend en vrijdag al kwam het antwoord dat een vertegenwoordiger de kans krijgt om bij het begin van de gemeenteraad het woord te voeren. “We willen graag aan de gemeenteraadsleden uitleggen waarom de gemeenteraad het GRUP Steenbakkerij Steendorp beter niet kan goedkeuren en waarom er beter een nieuw planproces wordt gestart”, zegt Hilde De Roeck, woordvoerster bij Steendorp Leefruimte. “Dit betekent voor ons dat een nieuw plan in nauw overleg met alle betrokken wordt uitgewerkt en dat de herbestemming het potentieel van de Scheldevallei versterkt. We zijn heel dankbaar voor de 706 mensen die hun handtekening hebben gezet onder het burgerinitiatief. Zij maakten dit mogelijk.”