De Steenstraat ten noorden van de R8 wordt heraangelegd door Aquafin. Doordat het project zich binnen het aandachtsgebied van de Heulebeek bevindt en bijgevolg heel belangrijk is voor de kwaliteit van de Heulebeek werd door de VMM beslist dat Aquafin dit project zal uitvoeren. De stad staat in voor de heraanleg van het deel tussen de R8 en de Heulsekasteelstraat. De kost voor de aanleg van de riolering wordt 75% gesubsidieerd door de VMM. De stad vroeg hiervoor in de loop van 2016 subsidies aan.

Axel Weydts, schepen van Openbare Werken: “We zijn er ons van bewust dat de Steenstraat in Heule in zeer slechte staat is. Wegens de koppeling met een rioleringsdossier van Vlaanderen en door de grote omvang van de werken, werd het dossier telkens opnieuw uitgesteld. Daar komt nuverandering in. Dit is de eerste stap naar een gloednieuwe Steenstraat. In het najaar van 2017 hopen we in overleg te kunnen gaan met de bewoners over de toekomst van hun straat."

Aquafin startte ondertussen de studie al op voor het deel bovende R8. Gisteren gunde het college van burgemeester en schepenen de studie opdracht voor het deel tussen de R8 en de Heulsekasteelstraat aan Studiebureau Demey voor een bedrag van € 90.115  (incl. BTW). Uiteraard gebeurt het ontwerp in overleg met de bewoners, ondernemers, MPI Zonnebloem en VBS Spes Nostra. 

De kostprijs voor de realisatie van dit deel wordt geraamd op  € 1,25 miljoen Euro. De uitvoering van de werken is gepland in 2020.